Zmiana Statutu Gminy i Regulaminu Rady. Weź udział w konsultacjach społecznych!

Zmieniana jest m.in. “konstytucja gminy”, czyli Statut. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o prowadzonych konsultacjach społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej w Skawinie. Termin na składanie uwag mieszkańcy mają do 8 czerwca 2020 r.

Ogólne zasady konsultacji:

 • rozpoczęcie konsultacji: 18 maja 2020 r.
 • zakończenie konsultacji: 8 czerwca 2020 r.

  konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego, w następujący sposób:

  a. poprzez adres poczty elektronicznej: rada@gminaskawina.pl (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego arkusza konsultacyjnego, o którym mowa powyżej, z podpisem osoby zgłaszającej oraz wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie. doc.); lub

  b. poprzez przesłanie arkusza za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez złożenie arkusza osobiście do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu na Dziennik Podawczy Urzędu, Rynek 14; lub

  c. poprzez przesłanie arkusza na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu ePUAP.

  Komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Biuro Rady Miejskiej, ul. Rynek 2, pok. 3, (Katarzyna Nowak, tel.: 12 277 01 96, e-mail: rada@gminaskawina.pl.

  Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna na stronie internetowej UMiG w Skawinie (www.gminaskawina.pl) w zakładce „konsultacje społeczne” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.

Załączniki:

Źródło: UMiG w Skawinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *