Zmiana terminu zamknięcia obwodnicy Skawiny: z 8 października na 22 października br.

Niedawno informowaliśmy Państwa, że w pierwszej połowie października br. na okres około 6 tygodni zostanie zamknięta tzw. obwodnica Skawiny. Zamknięcie obwodnicy dla ruchu tranzytowego przewidywane było dokładnie na 8 października 2018 r. i potrwać miało do 21 listopada 2018 r. Ze strony Gminy Skawina wiemy, że termin ten uległ zmianie. Ze względu na brak wszystkich uzgodnień planowane jest ono od dnia 22 października 2018 r. (na okres 45 dni). Wówczas planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową ronda dla inwestycji „Zaprojektowanie i przebudowa istniejącej drogi klasy G do klasy GP na odcinku od km 0+000 (koniec przebudowy skrzyżowania z ul. Krakowską) do km 0+998 (dowiązanie do istniejącej drogi nr 44) skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i ul. Stanisława Chmielka w Skawinie”.

Ruch tranzytowy w tym czasie odbywał się będzie przez miasto Skawina drogą krajową DK44. Zamknięcie obwodnicy związane jest z przebudową odcinka obwodnicy. 

Prace te spowodują, że w ww. okresie obwodnica na tym odcinku będzie całkowicie nieprzejezdna, przy czym zostanie utrzymany dojazd do przyległych firm. Organizacja ruchu na poszczególnych etapach inwestycji będzie regulowana oznakowaniem – prosimy o uważne śledzenie wprowadzanych zmian (pierwsze prace na tym odcinku rozpoczną się już 8 października 2018 r.).

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem wykonawcy inwestycji:

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Piotr Przesławski
tel.: 787 929 139

Powyższe rozwiązanie jest podyktowane obowiązującym harmonogramem inwestycji określonym przez Ministerstwo Infrastruktury oraz możliwością maksymalnej intensyfikacji prac (co pozwoli zminimalizować czas trwania uciążliwości), a jednocześnie zostało poprzedzone konsultacjami pomiędzy zarządcą drogi (gminą Skawina) a inwestorem i przyszłym zarządcą (GDDKiA), co pozwoliło wybrać optymalny wariant. 

Źródło: Gmina Skawina/GK/Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

AKTUALIZACJA (9 października 2018 r.):

Jak nas poinformowała GDDKiA:

Przesunięcie terminu rozpoczęcia prac budowanych przebudowy istniejącego skrzyżowania obwodnicy Skawiny z ul. Chmielka i Hałacińskiego na rondo wynika z konieczności uzupełnienia materiałów formalnych do „wniosku o uzyskanie przyjęcia zgłoszenia robót” , który zgodnie z przepisami prawa budowlanego składany jest do Starostwa Powiatu Krakowskiego. Jest to dokument zezwalający na przebudowę skrzyżowania.

Na podstawie uzgodnienia z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie zamknięcie obwodnicy będzie trwało 45 dni. Później przejazd będzie odbywał się z utrudnieniami, wynikającymi z prowadzonych prac na skrzyżowaniu. Dojazd do wszystkich punktów usługowych i działek zostanie utrzymany. Objazd dla ruchu tranzytowego jak to już miało miejsce w tym roku, odbywać się będzie drogą krajową nr 44 przez centrum Skawiny. Termin realizacji umowy z wykonawcą upływa w kwietniu 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *