Jazda rowerem po alkoholu nie jest już przestępstwem, a wykroczeniem

pic.phpZ dniem 9 listopada 2013 roku znowelizowano część przepisów kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu wykroczeń. Jazda rowerem po alkoholu jest już wykroczeniem a nie przestępstwem – niezależnie od ilości alkoholu ujawnionego w organizmie rowerzysty.

W kodeksie karnym w art. 178a uchylono paragraf 2, natomiast do art. 87 kodeksu wykroczeń dodano paragraf 1a oraz paragraf 4. Zgodnie z treścią nowego paragrafu 1a, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość) lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w paragrafie 1 (inny niż mechaniczny) podlega karze aresztu (od 5 do 30 dni) albo grzywny (od 50 do 5000 złotych).

Zgodnie z treścią obowiązującego paragrafu 2, kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu (obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza) lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w paragrafie 1 (inny niż mechaniczny) podlega karze aresztu (do 14 dni) albo karze grzywny (do 5000 złotych). Dodany paragraf 4 stanowi, że wobec sprawców wykroczenia określonego w paragrafie 1a oraz paragrafie 2 można (czyli fakultatywnie) orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.

Kierującemu rowerem po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości nie grozi już utrata uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Następną bardzo istotną zmianą jest podniesienie progu kwotowego pomiędzy przestępstwami a wykroczeniami przeciwko mieniu (kradzież mienia, paserstwo, uszkodzenie mienia) do kwoty ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli aktualnie do kwoty 400 złotych a od 1 stycznia 2014 roku do kwoty 420 złotych.

Źródło:
KPP Skawina | G. Hajto

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *