Znamy wykonawcę zadania ‘Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły na przedszkole dwuoddziałowe w miejscowości Polanka Hallera 37’

InfoSkawina_PolankaHallera (2)W BIP Urzędu Miasta i Gminy Skawina ukazała się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem ma być: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły na przedszkole dwuoddziałowe w miejscowości Polanka Hallera 37, dz. 293, 97/1, gm. Skawina. Do przetargu złożono 15 ofert. Wygrała firma z Wielkich Dróg.

 

Zamawiający poinformował, że do przetargu oferty złożyli:

 

1. EBAU, ul.Łokietka 190, 31-334 Kraków

 

2. GIPS-BUD s.c. Stanisław Piwowar, Tomasz Piwowar, Wyżynna 16a, 30-617 Kraków;

 

3. “WI-BA” Baran- Wiercak s.c., ul. 3 Maja 35H, 32-400 Myślenice

 

4. INVEKO s.c. Agata Gut, Rafal Gut, ul.Floriańska 50, 32-590 Libiąż;

 

5. Zakład Remontowo- Budowlany BUDOLEX, 34-603 Ujanowice 109

 

6. PRO-TRONIK Sp. z o.o., ul.Odmogile 1A, 31-751 Kraków

 

7. POL-MAL Spółka z o.o., ul.Siemaszki23, 31-207 Kraków ;

 

8. F.R.B. ” PROFIL-LUX ” Tadeusz Milc, Kaszów, 32-060 Liszki 448

 

9. Firma Remontowo -Budowlana “DUD-BUD” Łukasz Duda, ul.Racławicka 14, 33-100 Tarnów

 

10. Przedsiębiorstwo Handlowo Remontowo Budowlane ECCO-SYSTEM Wojciech Konig, 34-745 Spytkowice 195

 

11. “MAR-BUD” Marian Kowalówka Zakład Remontowo-Budowlany, Ochodza 117, 32-051 Wielkie Drogi

 

12. AD Engineering Sp. z o.o., ul.Makuszyńskiego 4, 31-752 Kraków

 

13. ” KA- BUD ” Zakład Usług Remontowo Budowlanych Kazimierz Job, 32-051 Wielkie Drogi 27,

 

14. “GRESMAR” Chodacki Stanisław, 32-051 Wielkie Drogi 224;

 

15. Firma Remontowo-Budowlana “FRANKO” Franciszek Poniedziałek, Krzęcin 207, 32-051 Wielkie Drogi

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:


Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

” KA- BUD ” Zakład Usług Remontowo Budowlanych Kazimierz Job

Wielkie Drogi 27

32-051 Wielkie Drogi

(13)

  100,00

  100,00

Firma Remontowo-Budowlana “FRANKO” Franciszek Poniedziałek

Krzęcin 207

32-051 Wielkie Drogi

(15)

  97,67

  97,67

“MAR-BUD” Marian Kowalówka Zakład Remontowo-Budowlany

Ochodza 117

32-051 Wielkie Drogi

(11)

  82,36

  82,36

INVEKO s.c. Agata Gut, Rafał Gut

ul.Floriańska 50

32-590 Libiąż

(4)

  59,88

  59,88

GIPS-BUD s.c. Stanisław Piwowar, Tomasz Piwowar

Wyżynna 16a

30-617 Kraków

(2)

  46,20

  46,20

 

Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma:

 

“KA-BUD” Zakład Usług Remontowo Budowlanych Kazimierz Job

 32-051 Wielkie Drogi 27

Cena oferty 560 629.28 zł

i z nią zostanie podpisana umowa.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły na przedszkole dwuoddziałowe wraz z infrastrukturą drogową; przebudową istniejącego zjazdu, budową drogi wewnętrznej ppoż i stanowisk postojowych, chodników, budową placu zabaw z piłkochwytami, budową przyłącza kanalizacji sanitarnej z likwidacją istniejącego zbiornika szczelnego i rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego, odprowadzenie wód opadowych.

Parametry projektowanej rozbudowy: powierzchnia zabudowy przed przebudową i rozbudową – 363,08 m2, powierzchnia zabudowy po rozbudowie i przebudowie – 375,00 m2; projektowana rozbudowa – wiatrołap: powierzchnia użytkowa – 276,60 m2, kubatura – 3.355,00 m3.

Zakres robót: wymurowanie ścianek działowych, wykonanie instalacji wewnętrznych: instalacja wod-kan, gaz, co, instalacja elektryczna, montaż stolarki drzwiowej, ślusarki wewnętrznej, wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat III, montaż parapetów wewnętrznych z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym, wymiana posadzki ceramicznej, przełożenie parkietu, biały montaż.

Zakończenie prac ma nastąpić 28 lutego 2014 r.

Wizualizacja:

InfoSkawina_PolankaHallera (2)

InfoSkawina_PolankaHallera (3)

InfoSkawina_PolankaHallera (1)

InfoSkawina_PolankaHallera (5)

Źródło:
SIWZ | Dokumentacja projektowa