Znane są już stawki za odbiór śmieci w gminie Skawina: 15 zł od osoby za segregowane i 30 zł od osoby za niesegregowane

Wczoraj podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie została przyjęta uchwała „W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych…” określająca m.in stawki za odbiór odpadów. Uchwały jeszcze nie ma w Biuletynie Informacji Publicznej, ale jak wynika z relacji radnego Józefa Niechaja na stronie Facebook, na sesji radni ustalili stawkę w wysokości 15 zł od osoby za śmieci segregowane oraz 30 zł od osoby za śmieci niesegregowane z gospodarstw domowych. Stawki mają obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r.

Porządek obrad III nadzwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 8 marca 2019 roku

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi o określonej pojemności pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: kierownik Wydziału Ochrony Środowiska – Pani Barbara Ptak).
  4. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: kierownik Wydziału Ochrony Środowiska – Pani Barbara Ptak).
  5. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: kierownik Wydziału Ochrony Środowiska – Pani Barbara Ptak).
  6. Zamknięcie sesji.

_____

Na profilu facebookowym radnego Józefa Niechaja rozpoczęła się również dyskusja, którą można podejrzeć na stronie:

Nagranie LIVE z sesji Rady Miejskiej dostępne jest już na stronie YouTube:

Właściwy protokół VIDEO z sesji (o wiele lepsza jakość) ukaże się na urzędowym  kanale YouTube za kilka dni.

Moment głosowania na nagraniu: 1:18:30 i dalej.
Wynik głosowania: 13 – za, 4 – przeciw, 3 – wstrzymujące. Uchwała przyjęta. 20 radnych obecnych na sali.

Ponowne głosowanie: 1:55:00 i dalej.

Wypowiedzi mieszkańców: 2:11:30.

Również niedługo ukaże się w BIP dokument, w którym będzie dokładnie widać, którzy radni z imienia i nazwiska w jaki sposób głosowali (za/przeciw/wstrzymuje się).

1 response to "Znane są już stawki za odbiór śmieci w gminie Skawina: 15 zł od osoby za segregowane i 30 zł od osoby za niesegregowane"

  1. Przez: „lub czasopisma” Zamieszczono: 14 marca 2019

    Trudno się oprzeć skojarzeniu, że już skądś to znamy. W wersji skawińskiej to „ oraz wysokości zwolnienia”. Bo w trakcie II czytania uchwały dot. ustalenia opłat za nieczystości okazało się, że równolegle funkcjonują wśród radnych dwie wersje tej samej uchwały! Pani mecenas stwierdza, że cytat : ważne jest to żeby projekt uchwały dzisiaj uchwalany był tożsamy z tym który podlegał pierwszemu czytaniu, inaczej te słowa które znalazły się omyłkowo w tekście powielanym musiały by być autopoprawką, albo poprawka państwa radnych.. . Tak się jednak nie stało bo termin poprawek minął … tydzień temu. Konia z rzędem temu kto dzisiaj wskaże, która wersja uchwały jest właściwa i była poddana I czytaniu? Jeśli np. 10 radnych otrzymało uchwałę w wersji nr 1, a pozostałych 11 wersję nr 2, to czy wersja nr 2 jest bardziej mojsza niż twojsza? Bzdura. Sesje rady miejskiej zamieniono w „kasyno pod ratuszem”, a na zapleczu ustalono że nie ważne która wersja będzie głosowana, ważne żeby szybko była uchwalona bo musi obowiązywać od 01.04. Presja czasu decydowała i dlatego burmistrz wspólnie z przewodniczącą i większością poszli „wa-bank” .To chaotyczne procedowanie może się jednak odbić czkawką, a Pani Przewodnicząca nie dopełniła należytej staranności dopuszczając w drugim czytaniu dwie wersji uchwały. Niedopuszczalne. Uchwałę trzeba będzie zapewne procedować ponownie od I czytania, w czym skutecznie może pomóc skarga na przewodniczącą. Nic się jednak samo nie stanie poza tym co się stało.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *