Zracjonalizują funkcjonowanie przedszkoli i szkół w Gminie Skawina

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, dyrektorów szkół podstawowych oraz doniesieniami medialnymi Gmina Skawina informuje, że w chwili obecnej nie ma planów zamknięcia jakiejkolwiek szkoły podstawowej w naszej Gminie. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

Potwierdzeniem tego jest fakt przyjęcia przez Radę Miejską w Skawinie uchwały nr V/38/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie projektu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Skawina, która skierowana została do zaopiniowania przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Sieć szkół pozostaje niezmieniona.

Obecnie trwają prace nad planem działań, które należy podjąć, aby zracjonalizować funkcjonowanie przedszkoli i szkół w Gminie Skawina. Plan ten w zamierzeniach ma stać się podstawą do opracowania Programu Rozwoju Oświaty na najbliższe kilka lat.

Kształt programu, sieć szkół i ewentualne zmiany w skawińskiej oświacie w kolejnych latach dotyczące zarówno szkół i przedszkoli będą szczegółowo analizowane i zostaną poddane szerokim konsultacjom społecznym, które rozpoczną się w kwietniu.

Witold Grabiec
/-/
Pierwszy Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina 

Źródło: Gmina Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *