Warto zobaczyć

Wybrane miejsca w gminie Skawina i okolicy, które warto zobaczyć…

 

1. Skawina

Miasto założone przez Kazimierza Wielkiego w 1364 r., wraz z 16 otaczającymi je sołectwami tj.: Borek Szlachecki, Facimiech, Gołuchowice, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Kopanka, Krzęcin, Ochodza, Polanka Hallera, Pozowice, Radziszów, Rzozów, Wielkie Drogi, Wola Radziszowska, Zelczyna zajmuje powierzchnię 100,2 km2.

Leżąc w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa, Skawina wyróżnia się poziomem i dynamiką rozwoju gospodarczego. Jest miastem nowoczesnym (zapraszamy na www.facebook.com/Gmina-Skawina), szczególnie dbającym o środowisko naturalne oraz o swoją historię i tożsamość lokalną.

Bliskość Krakowa, stolicy województwa małopolskiego, zawsze była naturalnym atutem Skawiny, który sprawnie wykorzystywali jej włodarze. Doskonale wykształcona kadra zasilająca firmy i zakłady pracy, które wybrały Gminę Skawina, dostępność najważniejszych szlaków komunikacyjnych (autostrada A4, bliskość lotniska Kraków-Balice, szlak kolejowy) oraz dostępność kultury wysokiej – rzecz istotna dla osób migrujących z wielkich miast sprawiają, że konkuruje ona z powodzeniem z innymi znaczącymi ośrodkami administracyjnymi. Życie w Gminie Skawina daje wiele korzyści, wśród których dla nowych mieszkańców szczególnie ważne są: szeroki wybór i dostępność placówek oświatowych oraz bogata oferta zajęć dodatkowych.

Skawina ze szczególna troską podchodzi do środowiska naturalnego, zdegradowanego przez przemysł w drugiej połowie XX wieku. Zdecydowana poprawa jaka nastąpiła w ostatnich latach oraz wysokie standardy, do których dostosowały się zakłady, to zasługa właściwego doboru inwestorów. Ponadto duży nacisk kładziemy na edukację proekologiczną. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie prowadzi portal www.eko.skawina.net, który jest jedną z form dotarcia do dzieci i młodzieży.

W ostatnich latach, na terenie Gminy Skawina, dokonano modernizacji wielu dróg, kolejne sołectwa zostały podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rozwinięto infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Dynamicznie rozwijająca się współpraca z przedstawicielami sektora biznesu, organizacjami pozarządowymi, oraz młodzieżą pozwala wspólnie realizować znaczące inicjatywy m.in. Międzynarodowy Bieg Skawiński w roku 2012 jubileuszowa, X edycja, Wojewódzkie Mistrzostwa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (rozgrywane na miasteczku komunikacyjnym), Mistrzostwa Modeli Kartonowych i Budowli Militarnych oraz inwestycje tj.: kompleks boisk sportowych “Orlik” wybudowany przy udziale Elektrowni Skawina S.A., mini-rampa ze spinem ufundowana przez Valeo Autosystemy.

Dzięki sprawnemu zarządzaniu udało się w ostatnich latach odmienić Skawinę. Dzisiaj jest to miasto zielone, z doskonale utrzymanym kompleksem parkowym – miejscem, w którym Skawinianie chętnie spędzają wolne chwile. Jest to bowiem duży obszar podzielony na dwie części; zadrzewionego parku z asfaltowymi alejkami oraz starorzecza (dwie łąki podzielone zbiornikiem wodnym). Infrastruktura Parku Miejskiego zachęca zarówno do aktywnego wypoczynku; jazdy na rolkach, rowerze, joggingu jak i spokojnego spaceru czy gry w szachy na specjalnie przygotowanych stanowiskach. Spotkać tu można również wiele ciekawych gatunków ptaków, melodyjnie hałasujących, dzięcioły rytmicznie stukające w drzewa czy wiewiórki skaczące w poszukiwaniu smakołyków. Zapraszamy na wirtualny spacer po Skawinie

Najbliższe lata zaś, to okres finalizacji długofalowych projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Wśród nich najistotniejsze przedsięwzięcia to: zakończenie budowy sieci wodociągowej w Radziszowie i w Woli Radziszowskiej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w ramach Funduszu Spójności, oraz infrastruktury technicznej i drogowej dla stref aktywności gospodarczej: Skawina Północ i Skawina Zachód. Dzięki pozyskanym funduszom skawiński Rynek, zmienił całkowicie swoje oblicze. Powrót do historycznej funkcjonalności, miejsca spotkań tętniącego życiem stał się faktem jesienią 2012 roku, kiedy to została zakończona jego rewitalizacja. Kolejnym równie ważnym projektem, który wyróżnia Skawinę w skali całego województwa jest Multicentrum. Jest pierwsze w Małopolsce interaktywne i wielofunkcyjnego centrum nowoczesnych technologii. Oferta placówki skierowana jest zarówno do przedszkolaków, uczniów, studentów jak i wszystkich mieszkańców. Skawina zatem, z perspektywy jej mieszkańców, staje się miejscem atrakcyjnym, dającym swoim mieszkańcom wiele możliwości.

Pejzaż kulturalny Skawiny to m.in. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Krakowski Salon Poezji, Koncerty z Akademią (czyli cykliczne spotkania z muzyką poważną współorganizowane z Akademią Muzyczną w Krakowie), Skawińska Scena Kabaretowa. Zapraszamy na stronę Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. To najważniejsze, stałe elementy kalendarza kulturalnego, które mają rzeszę stałych odbiorców. Różnorodność oferty zajęć sportowych oraz dobrze przygotowana baza sportowa sprawiają, przekładają się na sukcesy zawodników, w różnych dyscyplinach tj. lekkoatletyce, pływaniu, szermierce, brydżu sportowym, kolarstwie, piłce ręcznej, koszykówce.

Skawina jest również miejscem, które w życiu Karola Wojtyły a następnie pontyfikacie Papieża Jana Pawła II pojawiało się wielokrotnie. Wiernych przybywających do Krakowa a następnie udających się np. pociągiem papieskim do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic, zapraszamy również do Skawiny. Szlak Papieski biegnący przez Gminę Skawina wskazuje 9 miejsc szczególnie związanych z osobą Ojca Świętego. Ponadto w samym mieście przy ul. Jana Pawła II, w roku 2007 został odsłonięty pomnik, przedstawiający pastorał papieski, upamiętniający wizytę Papieża podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku. Przestrzeń wokół pomnika w roku 2011 została dopełniona 5. dwujęzycznymi tablicami, dokumentującymi kontakty Skawinian z Janem Paweł II na przestrzeni Jego całego życia.

Historia naszego miasta to również dwa szczególne miejsca pielęgnujące pamięć o przodkach. Piszemy “szczególne” bowiem swoją ofertą wychodzą dalece poza schemat funkcjonowania placówek im podobnych. Mowa o Muzeum Regionalnym w Skawinie otwartym w 2010 roku oraz Harcerskiej Izbie Pamięci Narodowych Sił Zbrojnych na Zachodzie im. gen Władysława Andersa. Muzeum Regionalne to niezwykle dynamiczna palcówka, zarażająca pasja poszukiwania korzeni, zwłaszcza najmłodszych. Na porządku dziennym jest tu widok dyrektora w kostiumie króla Kazimierza Wielkiego, prowadzącego warsztaty dla przedszkolaków. Dzieci biegające z drewnianym kołem rowerowym, zbijające baloniki cepem to tylko niektóre zabawy inicjowane przez placówkę. Harcerska Izba Pamięci założona przez Krąg Instruktorski “Czerwony Mak”, skupia wokół siebie grupę młodzieży zaangażowanej, aktywnie pielęgnującej pamięć bohaterów Polskich Sił Zbrojnych walczących na Zachodzie. Za pomysłem utworzenia Izby poszły czyny i podróże. Ten długofalowy projekt, którego celem jest ocalenie od zapomnienia, “rzucał” skawińskich harcerzy w różne strony świata – celem podróży są bowiem, miejsca bohaterskich walk i męczeństwa polskich żołnierzy. Tak skawińscy Harcerze niosą w świat najważniejsze przesłanie “pamiętamy!”.

Zapraszamy również amatorów architektury sakralnej. Na terenie Gminy Skawina znajdują się dwa kościoły wpisane na Szlak Architektury Drewnianej: kościół pw. Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie, budowany etapami, którego początki datuje się na rok 1589, oraz modrzewiowy kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Woli Radziszowskiej, powstały pod koniec XV wieku.

Cały tekst: Gazeta.pl

2.