Policyjna akcja “Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”: 10 dowodów i 3 prawa jazdy zatrzymane

Przejście dla pieszych ma szczególne znaczenie w ruchu drogowym. Na jego obszarze obowiązują ściśle określone zasady. Niestety, zarówno piesi, jak i kierowcy często zapominają o przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa. W tym celu, w ubiegły czwartek (6 lutego 2020 r.) na terenie naszego powiatu policjanci drogówki przeprowadzili akcję pod nazwą „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”. Były to wzmożone działania, polegające na bacznej obserwacji pieszych, pod kątem ewentualnego łamania przepisów ruchu drogowego, w szczególności w przypadku przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Policjanci nie ustali również w obserwacji kierowców poruszających się w rejonie przejścia dla pieszych. W przypadku naruszeń przepisów prawa, zarówno przez uczestników ruchu, jak i pieszych, mundurowi podejmowali interwencje i wyciągali konsekwencje prawne. Efekt? Zatrzymanych 10 dowodów rejestracyjnych i trzy prawa jazdy. W sumie stwierdzono w ten dzień popełnienie 36 wykroczeń, z tego 33 przez kierujących, a trzy przez pieszych.

W ramach całodziennych działań policjanci skontrolowali 56 kierujących i ujawnili 36 wykroczeń, popełnionych zarówno przez pieszych, jak i kierujących w rejonie przejść dla pieszych. Ponadto zatrzymali 10 dowodów rejestracyjnych, stwierdzając nieprawidłowości w stanie technicznym kontrolowanych pojazdów oraz 3 prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym. Podczas kontroli ujawnili też 1 pojazd poszukiwany – przekazała podkom. Justyna Fil – Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

Gdy dopytaliśmy o szczegóły, by dowiedzieć się ile z tych wykroczeń ZARÓWNO popełnili kierujący, a ile piesi, odpowiedź była następująca:

W odpowiedzi na meila informuje, że policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Krakowie, w tym dniu ujawnili 36 wykroczeń, z czego 3 z nich zostały popełnione przez pieszych, pozostałe przez kierujących. – odpisała Pani rzecznik prasowa KPP w Krakowie

=====

Przypominamy co robić, aby uniknąć wypadku w pobliżu przejścia dla pieszych:

Jeśli w pobliżu przejścia dla pieszych znajduje się pieszy, kierowca ma obowiązek zwolnić, ułatwi to szybką reakcję w razie nagłego wejścia przechodnia na przejście. Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest ustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach. Oznacza to, że nie wolno zmusić pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyśpieszenia kroku, gdy znajduje się na przejściu.

Wyprzedzanie w bezpośrednim pobliżu przejścia dla pieszych jest ryzykowne, dlatego też przepisy wyraźnie tego zabraniają. Czujność należy zachować również podczas manewru omijania pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem, aby wysadzić pasażera. W takiej sytuacji powinniśmy zatrzymać się i upewnić, że zza pojazdu na przejście nie wkroczy pieszy.

Nie tylko kierowcy mają obowiązek zachować ostrożność  zbliżając się w rejon przejścia dla pieszych, ale także i sami piesi. Przepisy wyraźnie mówią, że pieszy przechodząc przez jezdnię musi zachować szczególną ostrożność, a także korzystać z wyznaczonego przejścia dla pieszych. Przez drogę można przejść poza przejściem dla pieszych w przypadku, jeśli znajduje się ono w odległości większej niż 100 m. Przechodzenie poza wyznaczonymi pasami jest możliwe jedynie, jeśli nie powoduje niebezpieczeństwa na drodze. W takim przypadku pieszy jest zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa pojazdom, a także przemierzania jezdni po możliwie najkrótszej trasie, prostopadle do osi jezdni.

Kategorycznie zabrania się pieszym wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, zza innego pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność. Zabrania się zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez wyraźnej przyczyny podczas przechodzenia przez jezdnię, przechodzenia przez drogę w miejscu o ograniczonej widoczności, przebiegania przez drogę, czy przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Bardzo istotną kwestią jest przemierzanie przejścia dla pieszych przez rowerzystów. Obowiązuje kategoryczny zakaz przejeżdżania rowerem lub motorowerem przez przejście. Z pojazdu trzeba zsiąść, przeprowadzając go powoli przez pasy.

Ponadto, jednym z bardzo istotnych elementów bezpieczeństwa pieszych jest noszenie przez nich odblasków, dzięki którym stają się widoczniejsi dla kierowców, w szczególności w porach wieczornych. 

Źródło: KPP w Krakowie / fot. Policja

1 response to "Policyjna akcja “Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”: 10 dowodów i 3 prawa jazdy zatrzymane"

  1. Przez: Karolina Zamieszczono: 11 lutego 2020

    Cóż z tego, jak ewidentnie “wykroczenie, czyli potrącenie pieszych na przejsciu traktuje się w początkowej fazie bardzo poważnie, po czym oddaje się sprawę do niższej jednostki, a ta wnioskuje sprawę do sądu zakończoną mandatem i śmiesznym zadośćuczynieniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *