Rejestr umów w skawińskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. wciąż tajny (aktualizacja: UJAWNIONO REJESTR)

fot. Borys Bura
fot. Borys Bura

[AKTUALIZACJA: rejestr udostępniono] Idąc przykładem Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, CKiS, Muzeum Regionalnego czy nawet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie i publikacji w BIP zawartych przez te jednostki umów, początkiem kwietnia 2018 r. zapytaliśmy spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. o przesłanie linka do Biuletynu Informacji Publicznej, w którym widniałby rejestr zawartych przez tę spółkę umów, a konkretnie z lat 2015-2018. Chcieliśmy, by ten rejestr zawierał takie dane jak numer umowy, podmiot, z którym umowę zawarto, przedmiot tej umowy, data jej obowiązywania, wartość samej umowy oraz ewentualne dodatkowe uwagi jak aneksy. Niestety nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Nie złożyliśmy skargi do WSA, ale poprosiliśmy raz jeszcze o załatwienie wniosku. Co z tego wynikło? Więcej opisaliśmy poniżej.

Treść naszego wniosku z dnia 5 kwietnia 2018 r. wysłana drogą e-mail do PGM Sp. z o.o. w Skawinie:

Dzień dobry!

    Uprzejmie proszę o przesłanie na ten adres e-mail linku do BIP, w którym widnieje rejestr zawartych umów przez spółkę *PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.*  z lat 2015-2018 (do dnia merytorycznej odpowiedzi na wniosek).
    Jeśli taki rejestr nie jest udostępniony, prosimy o przesłanie go w formie cyfrowo przeszukiwalnej z wyszczególnionymi:
    1) numerem umowy
    2) podmiotem, z którym zawarto umowę
    3) przedmiotem umowy
    4) datą obowiązywania
    5) wartością umowy
    6) dodatkowe uwagi (jeśli dotyczy (np. zawarte aneksy, itd.)

    Z poważaniem
    {…}

=====

Wobec braku odpowiedzi (swoją drogą dziwny zwyczaj – nie odpisywać!) ponowiliśmy wniosek 12 lipca 2018 r.

Od początku kwietnia br. brak odpowiedzi. Będę wdzięczny za odpowiedź do jutra.

Następnego dnia przyszła lakoniczna odpowiedź tej treści:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w odpowiedzi na Pana korespondencję informuje, iż nie ma obowiązku i nie prowadzi rejestru umów.

Nie ukrywamy, że zdziwiło nas to podejście, zwłaszcza, że rejestr umów może być działaniem antykorupcyjnym w danej jednostce/instytucji, ponadto co to za spółka, która nie wie ile, z kim, na co, oraz za jaką kwotę zawarła umowy? To znaczy – zapewne wie, ale jak widać – nie prowadzi rejestru…

Wobec powyższego skierowaliśmy w inny sposób pytanie, skoro nie zostało to przez spółkę w pierwotny sposób zrozumiane:

To zatem proszę o przesłanie listy/wykazu/spisu  zawartych umów przez spółkę *PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.*  z lat 2015-2018 (do dnia merytorycznej odpowiedzi na wniosek) z zawartym:
 
    1) numerem umowy
    2) podmiotem, z którym zawarto umowę
    3) przedmiotem umowy (krótki opis)
    4) datą obowiązywania
    5) wartością umowy
    6) dodatkowe uwagi (jeśli dotyczy – np. zawarte aneksy, czego dotyczyły, z którego dnia, itd.) 
 
Czekamy na odpowiedź.
O dalszych losach wniosku i rejestru/wykazu umów zawartych przez skawiński PGM, będziemy Państwa informować.

AKTUALIZACJA (16 września 2018 r.):

14 sierpnia PGM Sp. z o.o. przesłał nam skan dokumentów, w którym widnieje zestawienie umów. Publikujemy je poniżej:
 


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *