Sprawa dot. Tauron Arena Kraków: Dokumenty dotyczące bezpieczeństwa pożarowego – wymagają jawności, czy tajemnicy?

Sprawa z sąsiedniego Krakowa, ale dotycząca chyba nas wszystkich (bezpieczeństwo), bo możliwe, że w Tauron Arena byliście, albo będziecie… Historia zaczęła się od nagrania, do którego dotarła Gazeta Krakowska, na którym prezes tej spółki zastanawia się, jak by tu przekupić strażaków, żeby dopuścili obiekt do użytku.

Wnioskodawca zwrócił się do krakowskiej Agencji Rozwoju Miasta S.A. o udostępnienie dokumentów (opinii, ekspertyz, itp.) dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i warunków użytkowania Tauron Areny Kraków. W szczególności chodziło o dokumentację przebiegu i efektów kontroli tego obiektu oraz wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających (art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej). Wnioskodawca zwrócił się także o podanie nazwy dokumentu, jego autora, daty jego sporządzenia i innych informacji pozwalających na jego pełną identyfikację.
 
Agencja odmówiła udostępnienia informacji publicznej, uznając, że są one objęte tajemnicą ustawową, uregulowaną w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, oraz wskazała na potrzebę ochrony tajemnicy przedsiębiorcy. Zdaniem agencji, dokumenty dotyczące spraw przeciwpożarowych nie mogą być upublicznione, ponieważ zawarte w nich treści dotyczą mi.in. sposobu zabezpieczenia budynku. Powszechna dostępność takich danych mogłaby, zdaniem Agencji, narazić halę na różnego rodzaju zagrożenia, w szczególności na zagrożenie terrorystyczne.
 
WSA w Krakowie oddalił skargę obywatela. Podzielił argumenty organu co do potencjalnych negatywnych skutków udostępnienia informacji. Uznał, że żądane dokumenty są objęte tajemnicą przedsiębiorcy.
 
Sieć Watchdog, jako uczestnik postępowania, złożyła skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie.
NSA w wyroku z 11 stycznia 2018 r. (sygn. akt I OSK 549/16 – link: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/782E5D0E8C) uwzględnił skargę Sieci Watchdog i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.
 
NSA zwrócił uwagę na dwie kwestie – mówi radca prawny Adam Kuczyński, reprezentujący Sieć Obywatelską Watchdog na rozprawie – Po pierwsze, WSA w Krakowie odniósł się w wyroku tylko do 5 spośród 24 udostępnionych mu przez Spółkę dokumentów, których to dokumentów dotyczył wniosek. Sąd omówił te dokumenty dość pobieżnie i nie zadbał o tak podstawowe sprawy, jak sprecyzowanie, jaki dokument jest w danym momencie omawiany. W ten sposób WSA w Krakowie uniemożliwił obywatelowi rzeczową polemikę ze swoim wyrokiem. Dlatego NSA nakazał WSA w Krakowie przy ponownym badaniu sprawy omówienie każdego dokumentu z osobna, bo zdaniem NSA niektóre z nich już na pierwszy rzut oka powinny być udostępnione. Po drugie, NSA podzielił nasz pogląd, że nie można utajniać informacji publicznej z powołaniem się na bezpieczeństwo publiczne, wskazując wyłącznie hipotetyczne zagrożenie terrorystyczne. Należy wyważyć to zagrożenie z zagrożeniami z innych źródeł, w szczególności z zagrożeniem wynikającym z nieprzestrzegania przepisów ppoż. NSA zgodził się z nami, że takie wyważenie jest szczególnie potrzebne w sytuacji, gdy z rąk terrorystów nikt jeszcze w Polsce nie zginął, a pożary, w których z powodu nieprzestrzegania zasad ppoż giną dziesiątki ludzi (Hotel socjalny w Kamieniu Pomorskim, Hala Stoczni Gdańskiej) zdarzają się co kilka-kilkanaście lat. Dodatkowo NSA podkreślił, że zapewnienie dostępu do dokumentów wzmacnia w obywatelach poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do instytucji Państwa.
===
 
Dlatego np. tak ważne jest publikowanie dokumentów z kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy Skawina.
 
Czy na stronach BIP, internetowych, np. szkół, przedszkoli, czy bibliotek, albo innych jednostek, z których korzystacie albo korzystają Wasi najbliżsi, znajdziecie dokumenty z przebiegu kontroli np, ppoż.? Zapewne każdy rodzic chciałby wiedzieć, czy jego dziecko chodzi o szkoły czy przedszkola spełniającego wszystkie normy i zalecenie organów kontrolnych, w tym np. straży pozarnej?
Sprawdźcie. A jeśli nie będzie tam tych dokumentów, to zawnioskujcie do dyrektorów i kierowników tych jednostek, by takie dokumenty się tam pojawiły.
Bo to obowiązek kierownictwa jednostek jest je tam publikować.
Stanowi o tym ustawa o dostępie do informacji publicznej:
 
Art. 6. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
4) danych publicznych, w tym:
a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
– treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
– dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających
 
Linki do stron w BIP jednostek organizacyjnych gminy Skawina znajdziecie tu:
  

Piotr Tomaszewski, fly4pix.pl – Praca własna

1 response to "Sprawa dot. Tauron Arena Kraków: Dokumenty dotyczące bezpieczeństwa pożarowego – wymagają jawności, czy tajemnicy?"

  1. Przez: Halina B. Zamieszczono: 19 stycznia 2018

    W bipowych informacjach oświatowych wieje pustką :/ … praktycznie ZERO informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *