Co zrobić gdy urząd (wójt, burmistrz, prezydent miasta) nie odpowiada niezwłocznie na wniosek o udostępnienie informacji publicznej? [Krótki film instruktażowy]

wiedza_to_wladza_k1ywSzanowni mieszkańcy, obywatele, zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej urząd gminy (miasta), czyli de facto wójt/burmistrz/prezydent miasta powinien niezwłocznie, ale maksymalnie do 14 dni udzielić Wam odpowiedzi złożony przez Was wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Najpóźniej 14 dnia powinniśmy otrzymać: informację lub decyzję odmawiającą nam udzielenia informacji. W pewnych szczególnych okolicznościach może ten termin wydłużyć do maksymalnie 2 miesięcy. Ale co zrobić gdy urząd nie udziela informacji, o którą wnioskujemy? Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiego filmu instruktażowego przygotowanego w ramach projektu “Wiedza do władza”.

Film instruktażowy WTW o tym, co zrobić jeżeli urząd gminy(miasta) nie udzieli informacji publicznej

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=OILnMF59E_E&feature=youtu.be”]

Źródło:
Facebook Wiedza to Władza

6 response to "Co zrobić gdy urząd (wójt, burmistrz, prezydent miasta) nie odpowiada niezwłocznie na wniosek o udostępnienie informacji publicznej? [Krótki film instruktażowy]"

 1. Przez: petent Zamieszczono: 24 października 2014

  Tak się utarło, że pismo kieruje się do Pana Burmistrza. Przy nikłej aktywności społecznej jest to do ogarnięcia przez jedną osobę. Można udzielić odpowiedzi i to w terminie krótszym niż 14 dni, to kwestia chęci, dobrej organizacji stanowisk pracy we wszystkich podległych burmistrzowi wydziałach. Rejestry, bazy danych, to podstawa funkcjonowania każdej firmy. Kompetentni ludzie biorący odpowiedzialność za podejmowane decyzje też się przydają. Szkoda pieniędzy podatników na rozstrzygnięcia sądowe i zatrudnianie armii prawników.

  • Przez: Redakcja Zamieszczono: 25 października 2014

   Oczywiście, że na pismo w takich sprawach z reguły kieruje kieruje się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta i jest to prawidłowe, ale jeśli skieruje się je na “urząd miasta i gminy” to nie jest to żaden błąd (i tak dekretacji służbowo-merytorycznej dokona burmistrz/zastępca/), a w artykule użyliśmy skrótu na potrzeby szybszego i łatwiejszego dotarcia z tym komunikatem do obywateli. Pozdrawiamy!

  • Przez: mały udipczyk Zamieszczono: 28 października 2014

   Udzielenie odpowiedzi w terminie do 14 dni jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, a nie z chęci kogokolwiek.
   Nie ma przymusu pracy w administracji publicznej. Jeśli ktoś nie ma chęci, niech zmieni pracę, żeby podatnicy nie musieli płacić pensji takim ludziom.

   Przy okazji, brak odpowiedzi w tym okresie najczęściej wynika właśnie z braków, ale nie tylko chęci, ale z braku nawyku, by ciągle się uczyć na stanowisku pracy. Brak chęci, by starać się być kompetentnym pracownikiem to, niestety, bolączka dość sporego odsetka urzędników.

   Tak się utarło, że wnioski kieruje się do UGiM, sami urzędnicy tak opracowują wzory wniosków, więc w czym problem, dobry człowieku?

 2. Przez: KK Zamieszczono: 24 października 2014

  zawsze może zostać przedłużony termin udzielenia odpowiedzi do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku, a na marginesie to proponuję żeby “redaktor” tego artukułu – informacji, doczytał co to urząd bo wątpie żeby doczekł się na odpowiedź od urzędu wnioski proponuję kierować na Burmistrza, Prezydenta itp itd.

  • Przez: Redakcja Zamieszczono: 24 października 2014

   Szanowny internauto “KK”,

   Art. 33. ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że:
   1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
   2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
   3. Kierownikiem urzędu jest wójt.
   (…)

   Wobec powyższego, kierując swój wniosek na “urząd”, z pewnością dotrze on do kierownika tegoż właśnie, czyli do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, więc nie szukajmy problemu tam, gdzie go nie ma.

   Odnosząc się zaś do Pana/Pani stwierdzenia, że “zawsze może zostać przedłużony termin udzielenia odpowiedzi do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku”, to uprzejmie informuję, że w tej kwestii zgoła odmienną opinię wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 września 2012 r., sygn. akt I OSK 1135/12, zgodnie z którym „1. Podmiot udostępniający informację publiczną nie może w sposób dowolny uzasadniać niedotrzymania terminu określonego w art. 13 ust. 1 u.d.i.p. W grę mogą wchodzić jedynie takie powody, które są bezpośrednio związane z opóźnieniem w udostępnieniu konkretnej informacji publicznej. Konstrukcja tej regulacji jest analogiczna do postanowień art. 36 k.p.a., przy czym w art. 13 ust. 2 u.d.i.p wskazany jest nieprzekraczalny termin 2 miesięcy na udzielenie informacji publicznej. Termin ten ma charakter instrukcyjny”. (…).”

   Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji w terminie ustawowym nie może dowolnie sobie wydłużać tego 14-dniowego terminu. Organ administracji może podejmować decyzje, ale na podstawie i w granicach przepisów prawa, a wyjątek od zasady udostępniania informacji w terminie do 14 dni podlega wykładni zawężającej… (Polecam również: http://dostep.jawne.info.pl/dip/uniki?s%5B%5D=termin).

  • Przez: mały udipczyk Zamieszczono: 28 października 2014

   Proszę najpierw poczytać orzeczenia sądów administracyjnych, a dopiero później się wypowiadać i pouczać besserwisserowskim tonem.

   Proszę zapoznać się ze wzorami wniosków opublikowanymi przez gminę Skawina na stronie UMiG:

   http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=196

   Np. wniosek o wydanie dowodu osobistego (pierwszy załącznik w pliku tekstowym) – sami urzędnicy określili, żeby złożyć go do Wydziału Spraw Obywatelskich.

   Wniosek o wydanie dowodu osobistego (szósty załącznik w pliku tekstowym) – jak jest adresowany? “Urząd w…”.

   Miłej lektury i dnia,
   mały udipczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *