Diety radnych, przewodniczących, sołtysów wraz z kosztami podróży

Z powodu braku informacji umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej, 9 grudnia 2018 r. zawnioskowaliśmy do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie o udzielenie informacji w zakresie wysokości diet wypłaconych radnym kadencji 2014-2018 oraz każdej z osób sprawujących władzę w jednostkach pomocniczych Gminy Skawina (przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Skawina) oraz wysokości /kwota zł/ zwrotu kosztów podróży służbowych związanych z wyjazdami podjętymi w celu realizacji zadań wynikających z pełnionych funkcji. Odpowiedź przyszła 21 grudnia 2018 r. i wynika z niej, że samym radnym za ostatnie 5 lat wypłacono diety w kwocie prawie 1,2 mln złotych. Diety te są rekompensatą za utracone zarobki i wypłacane m.in. z Waszych podatków, dlatego przypominamy Państwu, że z każdym problemem, usterką, pomysłem czy wnioskiem możecie się zgłosić do swojego radnego z okręgu. Dane kontaktowe do radnych znajdziecie na naszej stronie lub w BIP Gminy Skawina.

Treść wniosku do burmistrza:

Szanowni Państwo

Uprzejmie proszę o przekazanie na adres {…} informacji publicznej w zakresie:

1) imię i nazwisko oraz wysokość (kwota zł) diet wypłaconych każdemu z radnych kadencji 2014-2018 za udział w sprawowaniu władzy publicznej w Gminie Skawina (również z podziałem na lata)
2) imię i nazwisko oraz wysokość (kwota zł) diet wypłaconych każdemu z osób sprawujących władzę w jednostkach pomocniczych Gminy Skawina (przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Skawina) bieżącej kadencji za udział w sprawowaniu władzy publicznej w Gminie Skawina (również z podziałem na lata)
3) imię i nazwisko oraz wysokość (kwota zł) zwrotu kosztów podróży służbowych związanych z wyjazdem podjętym w celu realizacji zadań wynikających z pełnionej funkcji, wypłaconych:
a) każdemu z radnych kadencji 2014-2018 za udział w sprawowaniu władzy publicznej w Gminie Skawina (również z podziałem na lata)
b) każdemu z Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Skawina bieżącej kadencji (również z podziałem na lata)

– zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Skawina.

Jeśli to możliwe, proszę o cyfrowy (przeszukiwalny maszynowo) format odpowiedzi.

Odpowiedź burmistrza:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła odpowiedź na e-mail z dnia 9 grudnia 2018 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Wersja dokumentu cyfrowo przeszukiwalna (.docx): KLIKNIJ TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *