Żądaj od sprzedawcy „świadectwa jakości paliw stałych”

Chcesz mieć pewność, że Twoje paliwo jest dopuszczone do stosowania? Żądaj od sprzedającego opał „świadectwa jakości paliw stałych”! Powinno ono zawierać rzeczywiste wartości parametrów dla sprzedawanej partii paliwa oraz ich porównanie z wartościami określonymi w rozporządzeniu. Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wprowadziła obowiązek posługiwania się świadectwem jakości paliwa. Sprzedawca ma obowiązek przekazania kopii świadectwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem każdemu klientowi – tak brzmi dzisiejszy komunikat opublikowany na stronie gminnej.

Wzór świadectwa jakości paliw stałych określił Minister Energii w rozporządzeniu z 27 września 2018 r. To rozporządzenie również weszło w życie 4 listopada 2018 r.

Świadectwo jakości węgla powinno zawierać rzeczywiste wartości parametrów dla sprzedawanej partii paliwa oraz ich porównanie z wartościami określonymi w rozporządzeniu. Dzięki temu klient ma pewność jakiej jakości paliwo otrzymuje. Na świadectwie powinna również widnieć data jego wystawienia i podpis osoby reprezentującej przedsiębiorcę.

Przy zakupie węgla zwracaj uwagę na jego rzeczywiste parametry jakości – pozycja nr 7 na świadectwie jakości węgla. Porównaj te wartości z zaleceniami producenta kotła, w którym węgiel będzie spalany. Te wymagania powinny znajdować się w instrukcji użytkowania urządzenia. Dzięki stosowaniu węgla dostosowanego do kotła, unikniesz awarii i ewentualnych problemów z gwarancją.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski wprowadza dodatkowe ograniczenia w zakresie parametrów węgla dopuszczonego do spalania. Dozwolone jest spalanie węgli, które zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Energii zostały oznaczone jako kęsy, kostka, orzech, groszek, ekogroszek i ekomiał. Uchwała zakazuje natomiast spalania węgla oznaczonego jako miał oraz mułów węglowych i flotokoncentratów.

Za kontrolę sprzedawców i dystrybutorów węgla odpowiada Inspekcja Handlowa. Inspektor może w trakcie kontroli żądać udostępnienia dokumentów dotyczących pochodzenia i jakości paliwa oraz pobrać próbki do badań. W przypadku stwierdzenia, że sprzedawany węgiel nie spełnia wymagań jakościowych, sprzedawca podlega grzywnie od 50 tys. zł do 500 tys. zł lub pozbawienia wolności do 3 lat.  Natomiast jeśli sprzedawca nie przekaże kupującemu kopii świadectwa jakości węgla lub zawarte w nim parametry węgla będą niezgodne ze stanem faktycznym, może otrzymać karę od 10 tys. zł nawet do 100 tys. zł.

Nieprawidłowości można zgłaszać do Inspekcji Handlowej w Małopolsce – dane kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
31-752 Kraków, ul. Ujastek 1
tel. 12 448 10 30
sekretariat@krakow.wiih.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie: ul. Rynek 12, wejście od ul. Krzywej, tel. 12 2770 167.

Źródło: Wydział Ochrony Powietrza / UMiG w Skawinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *