Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego

SAM_2784We wtorek, 17 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego, w którym wzięli udział starostowie małopolskich powiatów. Podczas spotkania Konwent podjął stanowiska w sprawie niedoszacowania wysokości dotacji na funkcjonowanie powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz w sprawie informacji NIK z zakresu kontroli zadań Starostów w obszarze ochrony środowiska.

Decyzję co do wspólnego stanowiska w sprawie wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali zgodnie z art.2 ust.2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku przeniesiono na kolejne spotkanie. Ponadto podjęto uchwały:

– w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego (KM RPO WM) na lata 2014 – 2020. Delegatem został starosta nowotarski Krzysztof Faber.

– w sprawie wyboru delegata i zastępcy do Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych. Delegatem został starosta miechowski Marian Gamrat, zastępcą starosta proszowicki Grzegorz Pióro.

– w sprawie uzupełnienia składu delegatów do Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013. Skład komitetu został powiększony o wicestarostę dąbrowskiego Marka Kopię (zastępuje starostę dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego), funkcję zastępcy starosty nowosądeckiego Marka Pławiaka będzie pełnić Monika Bochenek – dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich.

– w sprawie wyboru delegata i zastępcy do Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Delegatem został starosta limanowski Jan Puchała, a jego zastępcą starosta krakowski Józef Krzyworzeka.

– w sprawie wyboru trzech delegatów, uwzględniając podział Małopolski na subregiony do Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wybrano starostę limanowskiego Jana Puchałę, starostę tarnowskiego Romana Łucarza oraz starostę wadowickiego Bartosza Kalińskiego.

Źródło:
Starostwo Powiatowe w Krakowie

3 response to "Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego"

 1. Przez: bn Zamieszczono: 21 marca 2015

  Statystyka wycinanych drzew nie obejmuje wycinek przy drogach. Podczas remontu ul. Tynieckiej o ile pamięć mnie nie zawodzi wycięto około 200 drzew i krzewów, nawet nie warto pytać czy w zamian posadzono i gdzie. Łatanie budżetu opłatami z wycinki drzew jest powszechnym zjawiskiem. Decydenci ostro pracują nad kształtowaniem krajobrazu w powiecie krakowskim.

 2. Przez: bip Zamieszczono: 20 marca 2015

  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwo Powiatowe w Krakowie.
  Z-ca Dyrektora- inż. Stanisław PAC, tak to radny Rady Miejskiej MiG Skawina w obecnej kadencji.

 3. Przez: lipa Zamieszczono: 20 marca 2015

  …oraz w sprawie informacji NIK z zakresu kontroli zadań Starostów w obszarze ochrony środowiska…
  Starostwo Powiatowe w Krakowie – Ocena kontrolowanej działalności
  NIK ocenia negatywnie niewykorzystywanie takich instrumentów prawnych jak monitorowanie,
  weryfikowanie i egzekwowanie obowiązków określonych w decyzjach zezwalających na
  usunięcie drzew, w efekcie czego ich ochrona i kompensacja przyrodnicza nie były skuteczne.
  https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lkr~p_14_087_201406201310401403269840~id1~01,typ,kj.pdf
  W szczególności nierzetelnie sporządzano protokoły oględzin (69%), jeszcze gorzej z kontrolą nasadzeń.
  Oczywiście w powiecie i gminie Skawina nikt nie uważa za stosowne podnoszenie wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych na terenie całego kraju przez różne stowarzyszenia i fachowców. Powalają z nóg tłumaczenia o zepsutych aparatach fotograficznych i małej obsadzie stanowisk. ROŚ Skawina zatrudnienie 10 osób, Starostwo 17 osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *