O Stowarzyszeniu „Daj Nadzieję” słów kilka

_IMG_3155-1Stowarzyszenie zapoczątkowało swoją działalność we wrześniu 2010 roku, natomiast w grudniu 2013 roku organizacji tej przyznano Status Organizacji Pożytku Publicznego.

Każdego dnia członkowie Stowarzyszenie udowadniają nam, że dzięki zaangażowaniu, poświęceniu i wsparciu instytucji, firm oraz osób fizycznych można zdziałać naprawdę wiele. Zjednoczenie sił pozwoliło na osiągniecie celów jakim jest pomoc osobom niepełnosprawnym w integracji ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans, aby nie czuły się wykluczone ze społeczeństwa.

Rok 2014 rozpoczął się ciężką pracą Stowarzyszenia „Daj Nadzieję” wraz z Podkrakowską Izbą Gospodarczą nad Pierwszym Balem Charytatywnym „Daj Nadzieję 2014” . Pomysł zorganizowania balu został podjęty spontanicznie, widząc potrzebę modernizacji Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie i dostosowanie do wymaganych standardów. Przy organizacji przedsięwzięcia oprócz członków Stowarzyszenia, brali również udział pracownicy Szpitala Rehabilitacyjnego w Radziszowie oraz zaprzyjaźnione firmy, a także osoby prywatne.

Bal odbył się 21 lutego 2014 roku w Dworku Skawińskim na którym odbyła się licytacja przedmiotów przekazanych przez Instytucje, firmy oraz osoby dobrej woli.

Z zebranej kwoty na balu część została przekazana na leczenie i rehabilitację Zuzi Zabielskiej, a reszta przekazana na zakup materiałów remontowo – budowlanych oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie

Warto również wspomnieć o zakupie oraz montażu okien i parapetów na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Radziszowie. Kwota została pozyskana od fundacji Tauron.

Stowarzyszenie zorganizowało również wraz z Zespołem Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy MCRD „Solidarność” w Radziszowie na terenie Szpitala imprezę z okazji Dnia Dziecka, w trakcie której przekazano dzieciom wiele ciekawych upominków.

Stowarzyszenie współpracuje z Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie na podstawie zawartego porozumienia.Jest to jedyne Stowarzyszenie upoważnione do poszukiwania sponsorów i ofiarodawców dla Szpitala.

Jesteśmy wdzięczni za każde okazane wsparcie, jakie otrzymaliśmy do tej pory od różnych osób i instytucji i liczymy na dalszą współpracę dla dobra naszych podopiecznych. Naszym celem jest uświadamianie wielkości potrzeb Szpitala w Radziszowie, a poprzez wspólne działanie powiedzieć „razem możemy więcej”.

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.” Jan Paweł II

 

Źródło:

Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Daj Nadzieję”

ul. Jana Pawła II 7, 32-052 Radziszów

tel: 503 050 527 www.dajnadzieje.org,

e-mail: biuro@dajnadzieje.org

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *