XIX sesja Rady Miejskiej w Skawinie 25 maja 2016 r. (VIDEO)

_SkawinaSesja25 maja 2016 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie przy ul. Mickiewicza 7 odbyła się XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał, które procedowali wybrani przez Was radni a także materiał VIDEO. Na sesji radni pochylali się m.in. nad projektami uchwał: w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+”, w sprawie przyjęcia „Planu Mobilności dla Gminy Skawina” i planów odnowy miejscowości, czy w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=jMzrQ9-DzP8″]

lub kliknij tutaj:

_SkawinaSesja

Porządek obrad XIX zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 25 maja 2016 roku.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu XVIII zwyczajnej sesji.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skawina na lata 2016 – 2022” – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Maria Alechnowicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie).
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+” – pierwsze czytanie (projekt komisji doraźnej ds. opracowania ”Programu rozwoju sportu i rekreacji na lata 2016-2020”, referujący: Karol Kościelny – Przew. Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji).
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Borek Szlachecki na lata 2016-2020” – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Facimiech na lata 2016-2020” – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gołuchowice na lata 2016-2020” – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Grabie na lata 2016-2020” – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jaśkowice na lata 2016-2020” – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jurczyce na lata 2016-2020” – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kopanka na lata 2016-2020” – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Krzęcin na lata 2016-2020” – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 14. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 15. Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 16. Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Mobilności dla Gminy Skawina” – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sportu  w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący Janusz Bysina – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie).
 18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta
  i Gminy Skawina, referujący Czesław Gąsiorowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie).
 19. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – inspektor w Zespole Promocji, Sportu i Współpracy).
 20. Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 – drugie czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 21. Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 22. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 13 maja 2016 r. jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 23. Rezolucja nr 2/2016 w sprawie utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej (referujący: Marcin Mocha –  Przew. Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej).
 24. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 25. Wolne wnioski i zapytania.
 26. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad dostępny są w BIP Gminy Skawina pod adresem:

http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1200534.html

_SkawinaSesja

18 response to "XIX sesja Rady Miejskiej w Skawinie 25 maja 2016 r. (VIDEO)"

 1. Przez: mieszkanka Zamieszczono: 31 maja 2016

  To polityczny nokaut dla Pani Radnej
  teraz pora na radnego z Pozowic.
  A może zrezygnuje i połowa kadencji dla Pozowic?

 2. Przez: oglądacz Zamieszczono: 31 maja 2016

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Skawinie.
  5h.8m.26s

 3. Przez: ck Zamieszczono: 30 maja 2016

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sportu w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący Janusz Bysina – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie).
  https://youtu.be/jMzrQ9-DzP8?t=4h11m42s
  Tak jeszcze jeden obiekt postawić za kilka milionów, po milionie lub dwa na utrzymanie każdego roku. 14-tu pracowników zarabia poniżej 2 tys, ile osób pracuje w tej firmie
  BIP za 2014 rok Dyrektor 7,635 zł x 12
  http://bip.malopolska.pl/pobierz/1398050.html

  • Przez: obejście Zamieszczono: 30 maja 2016

   O ludzie ależ ta kobieta do perfekcji opanowała żaglowanie słowem. Słowa płyną i płyną jak kasa i co z tego wynika, po kulturę do Krakowa.

  • Przez: wf_ista Zamieszczono: 30 maja 2016

   Radny Wątor nie zaskoczył pomysłem. Parkowanie za darmo a może tak na nogach na basen albo z parkingów przy Camenie na Gubałówkę.
   To też ewenement w skali kraju jeśli nie świata, w lecie korty zamieniane są na parking. Tak w ramach rozwoju sportu i rekreacji innej niż kopanie w piłkę. Może na czas lata zamienić boiska do piłki nożnej w parkingi.
   Tak się nauczyli, darmowe parkowanie na boiskach szkolnych dla nauczycieli i darmowe na basenie. O jakiej zmianie mentalności i mobilności można myśleć w tym mieście.Do kościoła 200 metrów samochodem, na Orlika samochodem.

 4. Przez: oglądacz Zamieszczono: 30 maja 2016

  Dyrektor WIOŚ Ryszard Listwan w temacie bliskim wszystkim mieszkańcom.
  Po raz pierwszy RM poświęciła godzinę na zapoznanie się z stanem powietrza w gminie.
  https://youtu.be/jMzrQ9-DzP8?t=3m7s
  Warto oglądnąć ten fragment sesji, część zaprezentowanych materiałów to wyniki przeprowadzonych badań w pobliżu huty aluminium. Porównanie zapisów z monitoringiem na Ogrodach.

  • Przez: gość Zamieszczono: 31 maja 2016

   Sołtys i radny Bylica. Do ludzi przemawia cena paliw mówi radny. Więc niech się dalej mieszkańcy Krzęcina trują wzajemnie, wlewają szamba do rowów bo przecież taniej niż do kanalizacji lub wywóz szamba. Zimą smród z pieców latem z rynsztoków w zabytkowej części Krzęcina. Wystarczy wysiąść z auta i przespacerować główną drogą obok Kółka Rolniczego i szkoły.
   Może jednak trzeba przebudować myślenie, zająć się transportem zbiorowym, edukacją a jeśli ona nie pomoże, karać. Bo każdy z mieszkańców korzysta z publicznej służby zdrowia i całe społeczeństwo ponosi koszty tych co oszczędzają.
   https://youtu.be/jMzrQ9-DzP8?t=39m4s

   • Przez: rada Zamieszczono: 31 maja 2016

    Słuchaj i ucz się sołtysie, tego co mówi Dyrektor. Co tanie to drogie, są miejscowości gdzie praca i edukacja przyniosła efekty. Trzeba chcieć, poświęcić czas za który nikt nie zapłaci i tu może jest problem z tą edukacją. Elektorat wyborczy jest coraz bardziej świadom konsekwencji życia w takim środowisku jakie ma do zaoferowania sołectwo. Pora zmienić swoje myślenie, dać sobie spokój z ciągłym byciem na świeczniku. Czas pojeździć po kraju i świecie, wtedy łatwiej przyjdzie wiele spraw zrozumieć.
    https://youtu.be/jMzrQ9-DzP8?t=41m35s

 5. Przez: budzet Zamieszczono: 30 maja 2016

  https://www.youtube.com/watch?v=jMzrQ9-DzP8
  nagranie 7h.50m.40s
  oceńcie sami głosowanie nad całością uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
  17 radnych za
  jeden z rozpędu przeciw
  zmiana decyzji; wstrzymanie się od głosu.

  • Przez: jarosław Zamieszczono: 31 maja 2016

   Ryszard Majdzik, podzielam zdanie w kwestii mądrości obywatelskiej. Jestem przeciwny uczestnictwu szkół i innych instytucji w przedstawianiu projektów do BO
   https://youtu.be/jMzrQ9-DzP8?t=6h27m10s

   • Przez: Zuzanna Zamieszczono: 31 maja 2016

    brawo panie Ryszardzie!
    Cała Gmina wie w jaki sposób szkoły zdobywały głosy.
    Nauczyciele wręczali karty uczniom.
    Obowiązek przyniesienia z powrotem.
    Budowa monitoringu w szkole.
    Cóż to za projekt?
    Takie inwestycje można realizować z funduszy edukacji.
    Gdzież tu ogólnodostępność?
    A pracownia komputerowa.
    Jak mieszkaniec może z tego korzystać przez wakacje, w soboty, w niedziele
    Gratuluje pomysłu ogólnodostępności.

  • Przez: Zuzanna Zamieszczono: 31 maja 2016

   jakież to żałosne, ostatnie chyba podrygiwania

  • Przez: wz Zamieszczono: 31 maja 2016

   Radny Wątor też nauczyciel rzut okiem na tą biedę w szkołach – BIP
   …Mówiąc, że oświata jest zamożna mówimy nieprawdę…
   Ponad 50% wydatków gminy to oświata i to na etapie wczesnego nauczania.
   To by szkoły wystawiały projekty to poważny błąd. Tysiące obywateli miasta i gminy nie skorzysta z tych projektów bo szkoły nie są ogólnie dostępne. Dla wszystkich są place zabaw, ścieżki rekreacyjne, skwery, zieleń miejska, ławki. Jeśli nie są za płotm szkolnym, klubu sportowego lub zarządem CKiS są dostępne dla wszystkich.
   https://youtu.be/jMzrQ9-DzP8?t=6h18m45s

   • Przez: czytelnik Zamieszczono: 31 maja 2016

    Radna Masłowska – edukacja
    https://youtu.be/jMzrQ9-DzP8?t=6h22m59s
    Zacznijcie myśleć o integracji mieszkańców całej gminy i nie rozgrywajcie wewnętrznych wojenek. Da się zgłosić projekty ponad podziałami, trzeba tylko słuchać obywateli i nie narzucać co dla nich lepsze. Społeczeństwo jest mądre i potrafi wybrać, nie zawsze dotyczy to wyborów samorządowych i innych bu tu lubi się pomylić. 🙂

    • Przez: tez nauczyciel Zamieszczono: 31 maja 2016

     no to tak posłuchała obywateli, że została sama nieporadna na sali w trakcie głosowania nad tym punktem dotyczącym budżetu obywatelskiego.
     jestem nauczycielem i jest mi po prostu wstyd za to.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *