Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uruchomił dzisiaj konsultacje społeczne „Programu Walki ze Smogiem w Gminie Skawina”, który został przygotowany przez Skawiński Alarm Smogowy we współpracy z Wydziałem Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Po zakończeniu konsultacji odbędzie się głosowanie radnych co do przyjęcia programu, którego celem jest wymierna poprawa jakości powietrza w gminie Skawina w ciągu kilku lat.

Tak Skawiński Alarm Smogowy podsumował ostatnie miesiące pracy:

Stało Się !!!
kilkaset godzin pracy + dziesiątki litrów kawy + bezprecedensowe wsparcie mieszkańców + wielogodzinne dyskusje z zespołem powołanym przez Burmistrza (nawet do północy) + życie prywatne na bocznym torze = PROGRAM WALKI ZE SMOGIEM W GMINIE SKAWINA.

Z niekłamaną radością informujemy o ogłoszeniu przez Burmistrza MiG Skawina konsultacji społecznych „Programu Walki ze Smogiem” przygotowanego przez nas we współpracy z Wydziałem Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta i Gminy.

ROZPOCZYNAMY BATALIĘ O CZYSTE POWIETRZE W SKAWINIE!

Infografika SAS:

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 7.04.2017 r. do 28.04.2017 r.:

  • w formie elektronicznej – poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (który będzie do pobrania na stronie internetowej Gminy, www.gminaskawina.pl, zakładka „konsultacje społeczne” pod informacją w sprawie rozpoczęcia niniejszych konsultacji społecznych), który należy przesłać na adres mailowy: ekodoradca@gminaskawina.pl;
  • w formie pisemnej – poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy papierowy, który będzie dostępny do odebrania w Wydziale Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej), który należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 14;

Wszystkie materiały podlegające konsultacjom stanowią załączniki do niniejszego komunikatu z możliwością pobrania obejmują:

  • Projekt Programu Walki ze Smogiem (PWS) w Gminie Skawina (Pobierz – poniżej);
  • Formularz zgłaszania uwag (Pobierz – poniżej).

Dodatkowo powyższe materiały są dostępne w wersji papierowej do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Skawinie, ul. Rynek 2 oraz w Wydziale Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej), w godzinach pracy Urzędu.

Zapraszamy przedstawicieli Rady Miejskiej, Zarządów osiedli, Rad sołeckich, Rady Przedsiębiorczości, Skawińskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miejskiej, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli środowiska naukowego, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy obszarów Gminy Skawina do udziału w konsultacjach. Państwa aktywny udział i opinia wyrażona w trakcie konsultacji pozwoli na przyjęcie Programu walki ze smogiem (PWS) w Gminie Skawina, który odpowie na Państwa oczekiwania.

Dodatkowych informacji udziela:

Krzysztof Szulada
ekodoradca Gminy Skawina
e-mail: ekodoradca@gminaskawina.pl
tel.: 12 2770 167

 

Załączniki:

 
Więcej na stronie Urzędu Miasta i Gminy Skawina:
 
oraz na Facebooku Skawińskiego Alarmu Smogowego: