Bezpłatne warsztaty „Legalna Kultura” z Biblioteką Pedagogiczną w Skawinie

d7dbde75fee368b5e54058fdd6a89751W dniach 15-16 grudnia 2015 r. Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie we współpracy z Kingą Zyskowską, prawnikiem „Legalnej Kultury”, organizuje bezpłatne warsztaty dla młodzieży, bibliotekarzy oraz konsultacje dla nauczycieli, które mają uświadomić, że sposób w jaki korzystamy z kultury ma na nią ogromny wpływ.

15 grudnia odbędą się warsztaty dla uczniów klas maturalnych oraz nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych, natomiast 16 grudnia Kinga Zyskowska spotka się z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i bibliotekarzami bibliotek szkolnych z terenu Gminy Skawina.

Legalna Kultura powstała w odpowiedzi na realia współczesnego świata, pełnego różnorodnych treści. Intencją Kampanii jest, by w tej różnorodności nie zatracić wartości podstawowych, idei fundamentalnych dla kultury, takich jak: bycie fair wobec innych, możliwość wyboru i prawo do poszanowania tego, co jest naszym wkładem w kulturowy rozwój.  Legalna Kultura działa po to, aby uświadomić wszystkim, że sposób w jaki korzystamy z kultury ma na nią ogromny wpływ. Bez akceptacji społecznej nie będzie możliwości, aby legalne źródła powstawały. Nie tylko twórcy i producenci odpowiadają za ich dostępność, legalne źródła będą w sieci wyłącznie wtedy, gdy będzie miał kto z nich korzystać. Bo tylko za przyzwoleniem społecznym rynek kultury może rozwijać się i istnieć – im więcej będzie legalnych źródeł dostępu, tym taniej będzie można z nich korzystać. Dlatego staraniem Kampanii Legalna Kultura jest, aby wszyscy uświadomili sobie własną istotną rolę w obiegu kultury.

Legalna Kultura to kampania pozytywna, integruje środowiska twórców i odbiorców kultury. Kształtuje poczucie odpowiedzialności za kulturę w cyfrowej rzeczywistości, promuje korzystanie z legalnych źródeł kultury. Dlatego jednym z priorytetów projektu jest tworzenie Bazy Legalnych Źródeł. Warsztaty Legalnej Kultury dotyczą zagadnień prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej, legalnych źródeł kultury i możliwości pobierania oraz udostępniania treści w Internecie.

Na wykładach omawiane są pojęcia związane z dostępem do materiałów w sieci:dozwolony użytek osobisty, domena publiczna, plagiat, dozwolony użytek publiczny, wszelkie prawa zastrzeżone, ochrona własności intelektualnej, pewne prawa zastrzeżone, pola eksploatacji, licencje to zagadnienia, które zawsze pojawiają się podczas naszych warsztatów.  Tematyka wykładów dostosowana jest do potrzeb odbiorców, którymi są różne grupy społeczne i zawodowe, między innymi: nauczyciele, uczniowie, dziennikarze, fotograficy, artyści.

Podczas spotkań z nauczycielami kładzie się nacisk na:

 • pokazanie w jaki sposób przestrzegać praw autorskich w dydaktyce i w codziennej pracy szkoły
 • omówienie pojęć związanych z pracami pisemnymi, tj. prawo cytatu, plagiat, twórczość równoległa, ochrona idei
 • projekty i zasoby dydaktyczne w Internecie, które można wykorzystać w pracy z uczniem
 • zasoby dydaktyczne dla uczniów w Internecie

Uczniowie dowiadują się między innymi:

 • czy i co można ściągać i udostępniać w Internecie
 • kiedy praca pisemna stanowi przywłaszczenie, a kiedy jest utworem inspirowanym
 • co to jest utwór równoległy
 • czym jest plagiat jawny, a czym ukryty
 • czym jest cytat – jak dużo tekstu można umieścić w swojej pracy
 • czy zawsze trzeba podpisać źródło i autora
 • czy wszystkie licencje Creative Commons są takie same i jakie dają możliwości

W przypadku dziennikarzy, fotografów, artystów koncentrujemy się na twórcy i jego prawie do swojej twórczości:

 • jakie prawa chronią twórcę
 • jak odróżnić plagiat od utworu inspirowanego
 • w jaki sposób dobrze konstruować umowy
 • jak i gdzie dochodzić swoich praw, jeśli ktoś wykorzystał zdjęcie lub tekst bez zgody autora

Więcej o Kampanii Legalna Kultura: KLIKNIJ TUTAJ.

Zachęcamy do udziału!

Źródło: Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *