Ile kotłów wymieniła Gmina Skawina na terenie każdego z sołectw oraz w mieście Skawina?

[AKTUALIZACJA: 20.01.2020 r.] Postanowiliśmy zapytać Burmistrza o wskazanie liczby wymienionych przy udziale środków publicznych Gminy Skawina (współfinansowanych z budżetu Gminy Skawina) kotłów/pieców w gminie Skawina w każdym z 16 sołectw oraz w samym mieście Skawina na przestrzeni 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 roku. Poprosiliśmy o podanie danych osobno dla każdej z miejscowości z jednoczesnym rozbiciem na konkretny rok. Odpowiedź przyszła już po 4 dniach czyli w terminie ustawowym na udostępnienie tego rodzaju informacji publicznej. Z nadesłanej odpowiedzi wynika trend rosnący, co zresztą nie jest zaskoczeniem: w roku 2016 – wymieniono 87 kotłów, rok później już 168, w roku 2018 liczba ta wyniosła 289, a rekordową liczbę kotłów wymieniono w ubiegłym roku – aż 519! W mieście Skawina 134, a we wszystkich sołectwach: 385. Biorąc pod uwagę, iż w roku 2019 liczba dni roboczych wynosiła 251, to średnio każdego dnia roboczego wymieniano po 2 kotły.

I. Treść wniosku z 6 stycznia 2020 r. o udostępnienie danych publicznych: 

Dzień dobry

W związku z brakiem udostępnienia przedmiotowych danych publicznych w BIP Urzędu Miasta i Gminy Skawina, wnosimy o udostępnienie na ten adres e-mail: redakcja@infoskawina.pl danych publicznych w zakresie:

– liczba wymienionych przy udziale środków publicznych Gminy Skawina (współfinansowanych z budżetu Gminy Skawina) kotłów/pieców w gminie Skawina w każdym z 16 sołectw (z osobna) oraz w samym mieście Skawina (bez podziału na osiedla) na przestrzeni 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 roku.

Prosimy o podanie danych osobno dla każdej z miejscowości (sołectwa oraz miasto) z jednoczesnym rozbiciem na konkretny ww. rok (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), wedle rekomendowanego wzoru:

Rok 2015:

Borek Szlachecki – 19 kotłów  

Jaśkowice – 5 kotłów

Skawina – 20 kotłów

Facimiech – 17 kotłów

Rok 2016:

Borek Szlachecki – 29 kotłów  

Jaśkowice – 15 kotłów

Skawina – 120 kotłów

Facimiech – 117 kotłów

Rok 2017:

Rok 2018:

Rok 2019…

Jeśli to możliwe, uprzejmie prosimy o odpowiedź bez zbędnej zwłoki oraz w formie pliku cyfrowo przeszukiwalnego (nie skan obrazkowy).

II. Odpowiedź z Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie z 10 stycznia 2020 r.:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przyjęty w dniu 07 stycznia 2019 r.

Załączniki:

Wymiana kotłów w podziale na miejscowości  
Miejscowość  2016 2017 2018 2019  
Borek Szlachecki  14 10 19 35  
Facimiech  4 2 7 15  
Gołuchowice  2 3 8 10  
Grabie  0 1 6 9  
Jaśkowice  3 9 12 16  
Jurczyce  3 1 4 9  
Kopanka 1 3 8 14  
Krzęcin  4 9 22 25  
Ochodza  3 8 11 13  
Polanka Hallera  0 1 2 5  
Pozowice  3 7 6 8  
Radziszów  25 18 30 82  
Rzozów  6 11 18 41  
Wola Radziszowska  12 13 30 48  
Wielkie Drogi  2 5 8 22  
Zelczyna  5 3 14 33  
Skawina (miasto)   0 64 84 134 SUMA
Suma 87 168 289 519 1063

AKTUALIZACJA (20 stycznia 2020 r.):

III. Kolejny wniosek o inwentaryzację:

12 stycznia 2020 r. zawnioskowaliśmy jeszcze do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie o udostępnienie danych/dokumentacji dotyczących inwentaryzacji kotłów w gminie Skawina (z podziałem na miejscowości) za rok 2019 a jeśli są znane, to również dane za lata poprzednie.

IV. Dziś, tj. 20 stycznia 2020 r., Urząd odpisał nam tak:

Załącznik:

Wersja cyfrowa / przeszukiwalna:

MIEJSCOWOŚĆ – ILOŚĆ ZINWENTARYZOWANYCH BUDYNKÓW/LOKALI / ILOŚĆ BUDYNKÓW, LOKALI W KTÓRYCH FUNKCJONUJE KOCIOŁ WĘGLOWY
Borek Szlachecki 254 / 95
Facimiech 104 / 58
Gołuchowice 142 / 82
Grabie 66 / 40
Jaśkowice 135 / 84
Jurczyce 163 / 111
Kopanka 140 / 83
Krzęcin 358 / 228
Ochodza 139 / 65
Polanka Hallera 124 / 72
Pozowice 100 / 65
Radziszów 871 / 518
Rzozów 361 / 186
Skawina 2272 / 455
Wielkie Drogi 183 / 76
Wola Radziszowska 667 / 441
Zelczyna 188 / 89

SUMA 6267 / 2748

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *