Powstanie Lokalny Program Rewitalizacji oraz Plany Odnowy Miejscowości

Infoskawina_Jaskowice
fot. fly-video.pl

We wtorek, 8 września 2015 r., podpisana została umowa pomiędzy Gminą Skawina a FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji (FDRL MISTiA) dotycząca opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Skawina oraz aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości dla 16 sołectw Gminy Skawina.
W imieniu stron umowę podpisali: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz Bożena Pietras-Goc –  Dyrektor FRDL MISTIA.

Lokalny Program Rewitalizacji oraz Plany Odnowy Miejscowości powstaną w oparciu o metodę partycypacyjno-ekspercką (w tym warsztaty oraz sesje strategiczne organizowane w poszczególnych miejscowościach). Opracowywane dokumenty planistyczne będą zgodne z wytycznymi i założeniami zawartymi w dokumentach wyższego rzędu – w szczególności z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Powstała dokumentacja będzie niezbędna do pozyskania środków zewnętrznych na zadania związane z rewitalizacją terenów miejskich i wiejskich w okresie programowania 2014-2020.

Usługa wykonywana jest w ramach projektu „Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”, realizowanego w partnerstwie 10 podmiotów -gmin: Skawina, Czernichów, Mogilany, Liszki i Świątniki Górne oraz Powiatu Krakowskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Galicyjskiej Izby Gospodarczej, Podkrakowskiej Izby Gospodarczej i Lokalnej Grupy Działania „Blisko Krakowa”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Szczegółowe informacje o projekcie: www.razembliskokrakowa.pl.

Źródło: PZ / Gmina Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *