Remont chodników przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Skawinie [PRZETARG]

Clipboard01Urząd Miasta i Gminy Skawina ogłosił właśnie przetarg na remont chodnika na ulicy Konstytucji 3-go Maja w Skawinie. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie remontu chodników o łącznej wielkości 728,32 m2, których nawierzchnią będzie kostka brukowa. Szczegóły tego zamówienia można zobaczyć poniżej.

Zamawiający ustalił tryb zamówienia jako przetarg nieograniczony, a kryteriami oceny ofert będzie jedynie najniższa cena. Ponadto termin wykonania zamówienia ustalony został w ogłoszeniu na 42 dni.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert to 17 kwietnia 2014 r., godzina 10:00, miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Biuro Obsługi Mieszkańców, 32-050 Skawina, Rynek 14, pok. 1.

Dokładniejszy zakres robót ujęty w SIWZ obejmuje:

wykonanie remontu chodników – łącznie 728,32 m2 – nawierzchnia z kostki brukowej

w tym:

– ul. Konstytucji 3-go Maja                          – dz. nr 3001/7   – 203,45 m2

– ul. Konstytucji 3-go Maja przy CKiS    – dz. nr 2996/8    – 524,87 m2

Clipboard01
Clipboard02(kliknij aby powiększyć)

Wymagany termin wykonania zamówienia – 6 tygodni od daty przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł.

A jak wygląda przedmiar robót?

Źródło:
BIP UMiG Skawina

1 response to "Remont chodników przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Skawinie [PRZETARG]"

  1. Przez: bebruk Zamieszczono: 1 kwietnia 2014

    Właśnie kończy się kolejna kadencja króla kostki brukowej. Zabrukowane całe miasto, normalnie w europie brukuje się tylko zabytkowe części miast, reszta to przyjemne i równe dywaniki z asfaltu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *