Uchwała antysmogowa dla Krakowa zgodna z prawem – decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Podczas rozprawy, która odbyła się 12 marca 2019 r. w Warszawie, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne (sygn. akt WSA II SA/Kr 521/16) na uchwałę antysmogową dla Krakowa. Tym samym uchwała pozostaje w mocy, co oznacza, że od 1 września 2019 obowiązywać będzie zakaz palenia węglem i drewnem na terenie miasta Krakowa.

To decyzja sądu, na którą czekaliśmy wszyscy. Mieszkańcy jak i władze Krakowa – powiedziała Ewa Lutomska z Krakowskiego Alarmu Smogowego. 

Mieszkańcy Krakowa są przygotowani do wdrożenia w życie zapisów uchwały, pracowali na to przez ostatnie 5 lat. Wymieniono ponad 20 tysięcy kotłów na paliwa stałe, a efekty tych działań widać już dziś – dodaje Lutomska. Stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu mierzone w Krakowie systematycznie spada od 2013 roku, z poziomu 7,7ng/m3 do 4,9 w roku 2018. Podobnie jest z liczbą dni, w których przekroczona jest dopuszczalna normę dobowego stężenia pyłów zawieszonych. Kraków jest pionierskim miastem w walce ze smogiem i dobrze się stało, że sąd oddalił skargi kasacyjne­ – komentuje Lutomska.

Jak argumentowali przedstawiciele Sejmiku Województwa Małopolskiego, osoby skarżące uchwałę antysmogową zarówno przed Sądem I instancji, jak i obecnie, poza ogólnymi stwierdzeniami nie są w stanie przedstawić materiału dowodowego obalającego opracowania eksperckie, które legły u podstaw sformułowanych w zaskarżonej uchwale zakazów.

Przyjęty w Krakowie zakaz spalania węgla i drewna wynika z konieczności podjęcia przez Samorząd Województwa minimalnych działań, aby uzyskać efekt w postaci poprawy jakości powietrza. Na zakres podjętych działań wskazywały opracowania naukowe, a nie dowolność organu, jak wskazywali skarżący.

Uchwała nr XVIII/243/16, wprowadzająca na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw została przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego 15 stycznia 2016 r. Zakłada ona całkowity zakaz stosowania paliw stałych (m.in. węgla i drewna) w kotłach, piecach i kominkach. Dopuszcza wyłącznie stosowanie paliw gazowych i lekkiego oleju opałowego. Regulacja wchodzi w życie 1 września 2019 roku.

Dzięki wyrokowi Naczelnego Sądu Administracyjnego (II OSK 1060/17) oddalającemu skargi kasacyjne zakaz spalania paliw stałych na terenie Krakowa wejdzie w życie jeszcze w tym roku, 1 września 2019.

A jak będzie w gminie Skawina? Skawiński Alarm Smogowy w tym roku zaapelował do radnych Rady Miejskiej w Skawinie o przyjęcie uchwały zakazującej montowania w nowych budynkach pyłowych źródeł ciepła:

„RADNI ZDECYDUJĄ, CZY GMINA SKAWINA PRZENIESIE SIĘ W CZASIE!

W związku z pierwszym czytaniem projektu uchwały zakazującej montowania XIX-wiecznych pieców na paliwa stałe w XXI-wiecznych, NOWYCH domach powstających w naszej Gminie, zwróciliśmy się do Radnych z apelem o poparcie projektu uchwały w proponowanym brzmieniu.

Zwracamy w nim uwagę, że programy socjalne i osłonowe, takie jak dotacje na wymianę domowego paleniska, działają tylko wtedy, gdy środki kierowane są do potrzebujących, a nie do osób, które – choć stać je na wybudowanie DOMU OD PODSTAW – zaraz po odebraniu budowy ustawiają się w kolejce po dotację na wymianę *przestarzałego* pieca! Tak, to się dzieje w naszej Gminie – i w wielu innych, zwłaszcza tam, gdzie sezon zimowy przynosi katastrofę ekologiczną na niewyobrażalną skalę. napisał w styczniu na swoim profilu facebookowym SAS.

Zobacz także:

Apel Skawińskiego Alarmu Smogowego o poparcie uchwały zakazującej montaż w nowych domach pieców na paliwa stałe

W poprzednim roku zaapelował w tej sprawie do Premiera RP oraz władz samorządowych (gmina, powiat, województwo):

Zakaz instalowania pyłowych źródeł ciepła – apel Skawińskiego Alarmu Smogowego do Premiera RP i władz samorządowych

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *