UNIEWAŻNIONO przetarg na budowę chodnika w centrum wsi Polanka Hallera

BIP-LOGOW dniu 9 kwietnia 2014 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina opublikowano informację, iż unieważnia się przetarg nieograniczony na budowę chodnika w centrum wsi Polanka Hallera. Przetarg ten był ogłoszony w marcu 2014 roku, o czym pisaliśmy w artykule Przetarg na zadanie „Budowa chodnika w centrum wsi Polanka Hallera”. Termin składania ofert upłynął dnia 20 marca 204 r. Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

Zawiadomienie na stronie BIP UMiG Skawina następującą informację:

Urząd Miasta i Gminy Skawina informuje, iż na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa chodnika w centrum wsi Polanka Hallera, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Źródło:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania | BIP UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *