Zdjęcia z budowy kolejnego fragmentu obwodnicy Skawiny: od DK44 do DW nr 953 w Rzozowie

Ostatni odcinek obwodnicy Skawiny będzie mieć 2,3 km długości. Zgodnie z planami, w ramach inwestycji między drogą krajową nr 44 a wojewódzką nr 953 zostaną wybudowane dwa wiadukty (w miejscu skrzyżowania z drogą gminną) i powstaną dwa ronda, a wzdłuż całej trasy wytyczona zostanie bezpieczna ścieżka rowerowa. Prace budowlane prowadzi wyłoniona w przetargu firma Energopol sp. z o.o. Finalnie długość całej obwodnicy Skawiny, czyli od ul. Krakowskiej do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 953, będzie miała ponad 7 km długości. Jak wygląda obecnie plac budowy? O tym możecie się przekonać przeglądając zdjęcia, które nadesłał do naszej redakcji Pan Marcin. Zapraszamy!

Przypomnijmy, że koszt wykonania tego fragmentu obwodnicy (zgodnie z pierwotną umową) to ponad 42 mln zł, z czego ponad 31 mln zł stanowią środki unijne pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Budowa kolejnego fragmentu obwodnicy Skawiny w założeniu ma pozwolić na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości, skrócić czasu przejazdu oraz zwiększyć komfort podróży. Dzięki temu poprawić się ma bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych, a przedsiębiorcy mają zyskać większą dostępność do terenów inwestycyjnych.

A oto fotografie:

http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,2416D900DEA2F22D8FEDA4879615109CA1BD30E0#/

Zobacz także:

Termin budowy obwodnicy Skawiny od DK nr 44 (Skawina) do DW 953 (Rzozów) – interpelacja radnego wojewódzkiego

Oficjalnie ruszyła budowa nowego odcinka obwodnicy Skawiny (od ul. Piłsudskiego do Rzozowa)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *