Zgłoś się do monitoringu biologicznego i badań powietrza!

Gmina Skawina uruchomiła nowy instrument badawczy. Już dziś mieszkańcy mogą się zgłosić do udziału w badaniach w ramach monitoringu biologicznego jak i chęć instalacji na terenie własnej posesji bezgłośnego próbnika mierzącego poziom zanieczyszczeń powietrza. Akcję koordynuje Wydział Ochrony Powietrza – zapraszamy!

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz dostępny TUTAJ.

Badania będą realizowane w ramach monitoringu wpływu działalności przemysłowej na terenie Gminy Skawina na zdrowie i życie mieszkańców zgodnie z realizowanym harmonogramem działań.

Zapraszamy!

Dodatkowych informacji udziela:

Justyna Sekuła
Wydział Ochrony Powietrza
E: j.sekula@gminaskawina.pl 
T: 12 277 01 68
 

Udział i wypełnienie formularza oznacza, że zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

  1. Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
  2. Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iodo@gminaskawina.pl lub kierując pismo na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w badaniach. 
  4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w badaniach.
  5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych  odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
  9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie UODO).

Źródło:

Gmina Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *