Wniosek mieszkańców o budowę ciągu pieszo-rowerowego na planowanym moście Kopanka-Jeziorzany

[AKTUALIZACJA 24.12.2019 r.] Dwoje mieszkańców gminy Skawina, posiłkując się art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawnioskowało do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Rady Miejskiej w Skawinie oraz Starostwa Powiatowego w Krakowie o uwzględnienie w projekcie budowy nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2179K a łączącej w przyszłości Gminę Skawina (miejscowość Kopanka) i Gminę Liszki (Jeziorzany), również ciągu pieszo-rowerowego. Wniosek ten przekazali również do Ministerstwa Infrastruktury, krakowskiego Oddziału GDDKiA, oficera pieszo-rowerowego w gminie Skawina i grupie “Rowerowa Skawina” w celu dalszego skutecznego procedowania. Jest już nawet pierwsza odpowiedź od Przewodniczącej Rady Miejskiej w Skawinie.

Na początek wyjaśnijmy treść wspomnianego art. 241 KPA, na podstawie którego każdy może złożyć swój pomysł:

Art. 241. Przedmiot wniosku

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

I. Treść wniosku złożonego przez mieszkańców w dniu 13 września 2019 r. do burmistrza, radnych i starostwa krakowskiego, włączając w to Ministerstwo Infrastruktury, krakowski oddział GDDKiA, oficera pieszo-rowerowego w Skawinie oraz grupę Rowerowa Skawina:

Szanowni Państwo

W związku z przystąpieniem przez Gminę Skawina do Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów w zakresie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania polegającego na budowie przeprawy mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w m. Jeziorzany-Kopanka wraz z drogami dojazdowymi na rzece Wiśle, łączącej Gminę Skawina i Gminę Liszki na terenie Powiatu Krakowskiego” (link: https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1498279,uchwala-nr-xlvii62918-rady-miejskiej-w-skawinie-z-dnia-26-wrzesnia-2018-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html), na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wnoszę o uwzględnienie w tym projekcie budowy obok drogi (mostu) ciągu pieszo-rowerowego, który łączyłby Kopankę (gmina Skawina) z Jeziorzanami (gmina Liszki).

Połączenie gminy Skawina z sąsiednią gminą Liszki, które rozdzielone są największą z polskich rzek, pozytywnie wpłynie na dobrosąsiedzkie relacje, zwiększy ruch turystyczny, wesprze działania prozdrowotne dla osób poruszających się na rowerach a także wzbogaci nasze gminy w jak ważną w dzisiejszych czasach infrastrukturę rowerową, przeznaczoną nie tylko dla wciąż najbardziej uprzywilejowanych kierowców samochodów.

W maila – wniosek, prócz Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rady Miejskiej w Skawinie i Starostwa Powiatowego w Krakowie, włączamy również Ministerstwo Infrastruktury, krakowski Oddział GDDKiA, oficera pieszo-rowerowego w gminie Skawina i prężnie działającą grupę Rowerowa Skawina w celu dalszego skutecznego procedowania.

O odpowiedź na powyższy wniosek prosimy na ten adres e-mail: infoskawina@gmail.com

Pozostając z poważaniem

{…}

{…}

_____

II. Odpowiedź Przewodniczącej Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 września 2019 r.:

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa wniosku z 13.09.2019 r. informuję, że został on przekazany do wiadomości wszystkim Radnym oraz do Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska celem zajęcia stanowiska. Na posiedzeniu tej komisji w dn. 24.09.2019 r. sprawa została omówiona. Obecny na posiedzeniu Burmistrz Norbert Rzepisko poinformował, że w chwili obecnej nie ma jeszcze decyzji o finansowaniu projektu, jak również, że analogiczny wniosek od Państwa skierowany do niego został zgodnie z właściwością przekazany do Starosty Powiatu Krakowskiego jako wnioskodawcy budowy mostu. Niemniej jednak obecni na posiedzeniu odnieśli się pozytywnie do przedstawionego wniosku budowy ciągu pieszo-rowerowego obok drogi na przeprawie mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w m. Jeziorzany – Kopanka.

Z poważaniem

Ewa Masłowska

____

III. Tydzień wcześniej z Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie przyszło pismo zawiadamiające wnioskodawców, że przedmiotowy wniosek został przekazany przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego (ZDPK).

IV. Dnia 15 listopada 2019 r. mieszkańcy dopytali Radę Miejską w Skawinie o kwestie:

Czy jest już w BIP protokół z posiedzenia tej komisji, na którym ten wniosek został omówiony?

Prosimy o podanie linka do strony www z treścią tego protokołu, albo przesłanie nam go w mailu jako skan.

V. Odpowiedź Przewodniczącej Rady Miejskiej w Skawinie brzmiała:

Szanowni Państwo,

Z przykrością informuję, że w protokole Komisji z dnia 29.09.2019. nie ma zapisów dotyczących Państwa wniosku odnośnie posadowienia ciągu pieszo – rowerowego na planowanym moście. Przewodniczący wyjaśnił mi, że wynika to z problemów technicznych związanych z nagrywaniem posiedzenia. Zapewniam Państwa, że wniosek jednak był poddany krótkiej dyskusji zważywszy na fakt, że nie było wtedy jeszcze decyzji o budowie. Mimo wszystko, teraz, gdy decyzja zapadła skieruję go ponownie do Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska celem rozpatrzenia.

Z poważaniem Ewa Masłowska

VI. Dnia 12 grudnia 2019 r. nadeszła pozytywna odpowiedź ZDPK do wnioskodawców:

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam informację dotyczącą przygotowania dokumentacji
niezbędnej do realizacji zadania polegającego na budowie przeprawy
mostowej w ciągu DP 2179K w m. Jeziorzany-Kopanka wraz z drogami
dojazdowymi na rzece Wiśle, łączącej gminę Skawina i gminę Liszki na
terenie powiatu krakowskiego.

Z poważaniem,

Klaudia Żurek
Wydział Rozwoju i Współpracy
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Załącznik:

======

A jak wygląda(ła) sprawa z wnioskiem o dofinansowanie budowy tego mostu?

Jednocześnie wciąż nie mamy informacji (w tym z Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego – dziś złożyliśmy kolejne zapytanie, również do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) co do procedowania przedmiotowego wniosku o dofinansowanie na budowę mostu miedzy Gminą Skawina a Gminą Liszki na rzece Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w miejscowości Jeziorzany. Został on złożony w dniu 28 grudnia 2018 r. w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów ogłoszonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Ostatni mail w tej sprawie dotarł do nas z ZDPK dnia 7 sierpnia 2019 r. i brzmiał tak:

Szanowni Państwo
 
W odpowiedzi na poniższego emaila Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego informuje, że wniosek o dofinansowanie na budowę mostu miedzy Gminą Skawina a Gminą Liszki na rzece Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w miejscowości Jeziorzany został złożony w dniu 28 grudnia 2018r. w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów ogłoszonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Udział dotacji celowej budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowanych w ramach zadania wynosi maksymalnie 80%. Obecnie wniosek ten znajduje się nadal w ocenie. Planowany termin ogłoszenia wyników w przedmiotowym programie szacowany jest na przełom sierpnia i września bieżącego roku. Planowany termin zakończenia realizacji zadania określony został nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.
 
 

AKTUALIZACJA (24 grudnia 2019 r.):

11 października 2019 r., po złożeniu zapytania, odpowiedź z ZDPK brzmiała:

Dzień dobry
 
W odpowiedzi na poniższe pytanie informuję, iż nadal oczekujemy na oficjalne wyniki naboru. ZDPK nie ma wiedzy na temat tego kiedy zakończy się proces oceny wniosków. Nie mamy też żadnego wpływu na termin ogłoszenia wyników. Proszę zatem o uzbrojenie się w cierpliwość.

Z kolei 18 listopada 2019 r., w związku z zapytaniem redakcji jakie są dalsze losy wniosku o dofinansowanie, Ministerstwo Infrastruktury przekierowało naszą prośbę do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:

Szanowni Państwo,

w załączeniu – do wiadomości – odpowiedź MI na wniosek w sprawie dofinansowania budowy mostu w Gminie Liszki oraz Gminie Skawina.

Z poważaniem

Sekretariat

Departamentu Dróg Publicznych

Ministerstwo Infrastruktury

Dnia 9 grudnia 2019 r. nadeszła odpowiedź z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o treści:

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam odpowiedź w sprawie mostu w Jeziorzanach.

Z poważaniem,
Bartosz Duszyński
Wydział Spójności Systemu Realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych
Departament Regionalnych Programów Operacyjnych
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
tel. 22 273 75 25

Załącznik:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *