Zapis AUDIO z XLIII sesji Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 maja 2014 r.

_IMG_2066Przedstawiamy Państwu zapis audio XLIII Sesji Rady Miejskiej w Skawinie, która odbyła się dnia 28 maja 2014 roku w Pałacyku „Sokół” w Skawinie, przy ul. Mickiewicza 7. Nagranie to zostało właśnie udostępnione na stronie serwisowej gminaskawina.pl. Zapraszamy do wysłuchania. Porządek obrad znajdziecie Państwo poniżej. Jako jedyni udostępniliśmy również projekty uchwał, które zostały nam przesłane z Biura Rady Miejskiej w Skawinie a także przygotowaliśmy krótkie streszczenie sesji z podaniem godziny, minuty oraz sekundy poszczególnych fragmentów sesji.

Zapis AUDIO z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 maja 2014 r.:

KLIKNIJ TUTAJ

0:00:00 – 0:01:42 – Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XLII sesji

0:01:50 – 0:02:25 – Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji

0:02:26 – 0:22:34 – Informacja na temat działalności NZOZ NUTRIMED ul. Tyniecka 15

0:23:10 – 0:24:22 – Wypowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera na temat NZOZ NUTRIMED

0:24:30 – 0:27:00Wypowiedź radnej Małgorzaty Zawartki i odpowiedź ze strony przedstawiciela NZOZ NUTRIMED

0:27:30 – 0:41:36 – Informacja o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie za 2013 rok (przedstawia Prezes Jerzy Sioma)

0:41:51 – 1:12:43Zapytania do prezesa ZWiK Sp. z o.o. Jerzego Siomy kierują radni Marek Klimczyk, Witold Grabiec, Antoni Bylica, Stefan Jezioro, Norbert Rzepisko, Janusz Śmiech, Andrzej Wrzoszczyk, Anna Wąsowicz; odpowiedź ze strony prezesa

1:12:50 – 1:27:00 – Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie za 2013 rok (przedstawia Prezes Regina Kucharczyk)

1:27:07 – 1:32:44Zapytania do prezes PGM Sp. z o.o. Reginy Kucharczyk kierują radni Anna Wąsowicz, Eugeniusz Zając, Antoni Bylica i Witold Grabiec

1:32:46 – 1:45:46 – Przyjęcie uchwały (jednogłośnie) w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). Wypowiedzi Burmistrza (założenia projektu) oraz przewodniczących poszczególnych komisji; zapytania kierują radni Witold Grabiec i Andrzej Wrzoszczyk

1:45:48 – 1:53:25 – Przyjęcie uchwały (1 głos wstrzymujący) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). Wypowiedzi Burmistrza (założenia projektu) oraz przewodniczących poszczególnych komisji; zapytanie kieruje radny Witold Grabiec

1:53:26 – 1:57:03 – Przyjęcie uchwały (jednogłośnie) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). Wypowiedzi Burmistrza (założenia projektu) oraz przewodniczących poszczególnych komisji; zapytanie kieruje radna Małgorzata Zawartka, odpowiedź burmistrza

1:57:04 – 2:09:52 – Przyjęcie uchwały (jednogłośnie) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Radziszowskiej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Wypowiedź (założenia projektu) i apel burmistrza o uporządkowanie spraw w OSP Wola Radziszowska oraz przewodniczących poszczególnych komisji; głos w dyskusji zabierają: radni Andrzej Wrzoszczyk, Witold Grabiec, Stefan Jezioro, burmistrz

2:09:53 – 2:20:28 – Przyjęcie uchwały (jednogłośnie) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kopance stanowiącej działkę ewidencyjną nr 150/8, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kopance pod budowę cmentarza parafialnego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). Wypowiedź burmistrza (założenia projektu) oraz przewodniczących poszczególnych komisji; głos w dyskusji zabierają: radny Norbert Rzepisko, ks. proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kopance Grzegorz Masny

2:20:34 – 2:43:22 – Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami: alarm powodziowy w gminie Skawina, ewakuacja związana z rozpyleniem gazu w gimnazjum nr 1 w Skawinie, budowa chodników przy ul. Konstytucji 3 Maja, podpisanie umowy na remont dróg w Krzęcinie i Woli Radziszowskiej, naprawy bieżące dróg zniszczonych po gwałtownych ulewach deszczu w maju, podpisanie umowy na budowę placu zabaw w Woli Radziszowskiej w ramach programu “Radosna Szkoła”, przygotowanie umów na cztery zadania inwestycyjne w oświacie (Skawina, Wielkie Drogi, Wola Radziszowska), utrzymanie urządzeń melioracyjnych (Rzepnik), przetargi: wymiana stolarki okiennej w Ratuszu Miejskim w Skawinie, budowa chodnika w Polance Hallera, remonty dróg w Krzęcinie i Zelczynie, dowóz dzieci niepełnosprawnych, … Dyskusję w temacie podjęli: radni Anna Wąsowicz, Witold Grabiec, Antoni Bylica, Norbert Rzepisko (m.in. w sprawie, o której pisaliśmy w artykule: Zdjęcia z obwodnicy Skawiny – 27 maja 2014 r. (AKTUALIZACJA 29 maja 2014 r.), burmistrz.

2:43:25 – 3:21:00 – Wolne wnioski i zapytania. Głos w dyskusji zabierają radni: Norbert Rzepisko (brak oświadczeń majątkowych w BIP, stan techniczny mostu na rz. Skawince, parking przy ul. Energetyków, stan techniczny drogi powiatowej ul. Energetyków), Antoni Bylica (podziękowania), Ryszard Majdzik (prośba o wsparcie dla rodziny z ul. Słonecznej, podziękowanie za wybudowanie chodnika przy PGM, sprawa braku zgody starostwa na wycinkę drzew…), Anna Wąsowicz (problem niedoinformowania o zmianie obwodów głosowania do Parlamentu Europejskiego 2014), Andrzej Wrzoszczyk (budowa obwodnicy – połączenie z drogą wojewódzką nr 953 w Krzęcinie, odwodnienie w Krzęcinie…), Janusz Śmiech (sprawa jakości budowy placu zabaw w gminie Skawina – zapytanie skierowane m.in. do radnej Ewy Masłowskiej), Stefan Jezioro (sprawa Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego), Witold Grabiec (informacja z wyjazdu do Włoch z okazji 70-lecia bitwy pod Monte Cassino), Grzegorz Wasyl (zaproszenie na otwarcie wystawy fotograficznej z okazji 40-lecia klubu Radziszowianka), Małgorzata Zawartka (podziękowania za przeprowadzone remonty dróg, chodników oraz koszenie traw), Ewa Masłowska (odpowiedź na zapytanie radnego Janusza Śmiecha), Norbert Rzepisko (sprawa stanu technicznego chodników przy ul. Działkowców, budowy chodników przy DK nr 44 w związku z budową kopalni w Przeciszowie oraz parku rozrywki EnergyZatorLand i zwiększonym ruchem na tej drodze), Janusz Śmiech ad vocem wypowiedzi Ewy Masłowskiej, Antoni Bylica (wypowiedź w sprawie inwestycji i ich ceny), Marcin Kuflowski (terminy następnych sesji: 18 czerwca 2014 r., 9 lipca 2014 r.). Na wnioski i zapytania radnych odpowiada burmistrz Adam Najder i wiceburmistrz Paweł Kolasa.

___

Przyjęte uchwały są już udostępnione w BIP UMiG Skawina

Porządek obrad sesji wraz z treścią projektów uchwał i dokumentów dostępny jest we wpisie z dnia 22 maja 2014 roku pod linkiem: Porządek obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 28 maja 2014 roku

_Zdjęcie045

 fot. infoskawina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *