Kolejna odpowiedź, tym razem Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w sprawie (nie)budowy ronda przy ul. Skotnickiej

[AKTUALIZACJA] Kilka dni temu publikowaliśmy stanowiska zarówno Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie w sprawie planowanej budowy ronda przy ul. Skotnickiej w Krakowie w ramach rozbudowy skrzyżowania na odcinku ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem: Skotnicka-Wrony-Pogórki Tynieckie. Budowy jak nie ma, tak nie ma, a plany, jakby w powijakach. Tym razem do sprawy kolejny raz odniósł się – w odpowiedzi na argumentację GDDKiA –  Zarząd Dróg Miasta Krakowa, którego wyjaśnienia publikujemy poniżej. Spokojnej lektury!

Przypomnijmy:

1. Odpowiedź z 26 sierpnia 2020 r. Zarządu Dróg Miasta Krakowa

na temat (nie)budowy ronda turbinowego w ramach planowanej inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Wrony – etap II na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem: Skotnicka – Wrony – Podgórki Tynieckie”:

ODPOWIEDŹ ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA – NIE BĘDZIE BUDOWY RONDA TURBINOWEGO PRZY UL. SKOTNICKIEJ / WRONY

2. Riposta GDDKiA z 28 sierpnia 2020 r.:

W odpowiedzi na opublikowane wczoraj zarzuty skierowane przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa pod adresem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ta ostatnia postanowiła wyrazić swoje stanowisko w sprawie trudności w osiągnięciu zgodności stanowisk pomiędzy Zarządem Dróg Miasta Krakowa i GDDKiA. Zdaniem ZDMK, GDDKiA stawiać miała nie akceptowalne przez ZDMK warunki w związku z inwestycjami prowadzonymi przez siebie w rejonie spornego skrzyżowania).

ODPOWIEDŹ GDDKIA NA ZARZUTY ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE RONDA TURBINOWEGO

3. Odpowiedź ZDMK na stanowisko GDDKiA z 31 sierpnia 2020 r.:

Dzień dobry,

w związku z napływającymi do Zarządu Dróg Miasta Krakowa zapytaniami dotyczącymi rezygnacji z budowy ronda turbinowego w ramach zadania: Rozbudowa ul. Wrony (II etap: od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickie) wyjaśniamy:

Powodem podjęcia decyzji o wyłączeniu z zakresu zadania Rozbudowy ul. Wrony – budowy ronda turbinowego jest fakt, iż w ramach procesu uzgodnieniowego (w tym również z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad) jego skala znacząco wzrosła. Wedle pierwotnych założeń – rondo miało być elementem regulującym kwestie wyjazdu z ulicy Wrony (pod kątem geometrycznym oraz ruchowym). W ramach przygotowania dokumentacji opracowano jednak szczegółowe analizy ruchu, z których jednoznacznie wynikała konieczność powiększenia ronda do dwupasmowego i wykonania go w formie ronda turbinowego – co znacznie wykracza poza zakres przygotowywanego zadania (Rozbudowa ul. Wrony). Działania te zbiegły się w czasie z przygotowaniami GDDKiA do przebudowy wlotu na obwodnicę Skawiny oraz modernizacji węzła Skawina.

Wobec braku możliwości uzgodnienia ronda z GDDKiA w skali zaplanowanej w zadaniu – podjęto decyzję o jego realizacji jako odrębnego zadania inwestycyjnego. Należy podkreślić, że zakładany, łączny koszt pierwotnej inwestycji (Rozbudowa ul. Wrony) to ok. 20 mln zł, natomiast wykonanie ronda turbinowego wraz z udrożnieniem wylotu w kierunku Skawiny niemal podwaja tą kwotę. Niezależnie od zakończenia przez GDDKiA prac w tym rejonie i w oparciu o ich ustalenia – będziemy jednak wnioskować o wprowadzenie osobnego zadania do Budżetu MK, którego celem będzie udrożnienie dojazdu na linii Kraków – Skawina m. in. poprzez budowę ronda.

ZESPÓŁ PRASOWY                                     

Zarządu Dróg Miasta Krakowa

=====

4. Zapytanie skierowane do ZDMK 18 listopada 2020 r.:

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do tej informacji z Państwa strony dotyczącej “Rozbudowa ul. Wrony (II etap: od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej)” :

” Niezależnie od zakończenia przez GDDKiA prac w tym rejonie i w oparciu o ich ustalenia – złożony zostanie wniosek o wprowadzenie osobnego zadania do Budżetu MK, którego celem będzie udrożnienie dojazdu na linii Kraków – Skawina m. in. poprzez budowę ronda.”

uprzejmie prosimy o wiadomość, czy taki wniosek został złożony do przyszłorocznego budżetu i czy obejmuje przedmiotową budowę ronda w tym rejonie.?

5. Odpowiedź ZDMK z tego samego dnia brzmiała:

Tak, na liście hierarchicznej zadań wnioskowanych do przyszłorocznego budżetu oraz do WPF-WPI znalazło się zadanie polegające na rozbudowie układu drogowego ul. Skotnickiej, na odcinku od łącznicy z autostradą A-4 do obwodnicy Skawiny, wraz z budową ronda turbinowego w miejscu skrzyżowania ulic Skotnicka-Wrony-Podgórki Tynieckie-Hollendra.

2 response to "Kolejna odpowiedź, tym razem Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w sprawie (nie)budowy ronda przy ul. Skotnickiej"

  1. Przez: Mieszkaniec strefy między (nie)rondami Zamieszczono: 1 czerwca 2021

    Cała ta sytuacja jest żenująca. Dobry projekt z 2006 r., polegający na przedłużeniu i bezpośrednim połączeniu obwodnicy Skawiny z węzłem autostradowym, który miał być rozbudowany do węzła pełnego a nie pół węzła, wylądował w koszu. A teraz kolejni super mistrzowie zatykania ruchu w Krakowie wymyślają prymitywne protezy, które i tak niczego nie rozwiążą… 🙁

  2. Przez: alee Zamieszczono: 3 września 2020

    Zdjęcie z nagłówka jest nieadekwatne do sytuacji….
    “Sąsiedzi” nigdy się nie poddają i osiągają cel (nie wnikam w estetykę wykonania) chociaż nikt im nie płaci za wykonaną pracę. Urzędnicy się poddają i mają płacone nawet jeśli nie zrealizują celu…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *