Rzeszowska Kancelaria pełnić będzie obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy Skawina do 2015 roku

Przedstawiamy Państwu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest: Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Do przetargu przystąpiło 11 kancelarii adwokackich i radcy prawnego. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena oraz liczba osób, którymi dysponuje Wykonawca, posiadających kwalifikacje zawodowe w postaci uprawnień radcy prawnego lub adwokata.

Czytaj dalej

Informacje z VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie 10 grudnia 2012 r.

W poniedziałek, 10 grudnia 2012 r., w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, odbyła się VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się między innymi: uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz uchwały związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Czytaj dalej